Napadi, ki so posledica njene kritične drže, so klasičen primer delovanja skrajne desnice, ki kot metodo za vzpon in ohranitev oblasti uporablja manipulacije, laži, zastraševanje in antiintelektualizem. Podjetje, ki vodi gostinski lokal in kulturni center Pritličje, je v petih letih delovanja pripravilo in financiralo več kot 1200 kulturnih dogodkov, od pogovorov, okroglih miz, koncertov in literarnih večerov, pet edicij poletnega koncertnega cikla Selekcija ter tri edicije kritičnega tridnevnega festivala Grounded, ki na izviren način pristopa k tematizaciji družbenih posledic novih tehnologij. Kulturni program Pritličja se financira iz gostinske dejavnosti, letno pa v program investiramo okoli 80.000 evrov.

V nekaj več kot petih letih poslovanja smo Mestni občini Ljubljana za najemnine plačali okrog 200.000 evrov, v istem obdobju smo državi plačali okoli 400.000 evrov DDV, podjetje pa ima plačane vse svoje davčne obveznosti. Znesek stroškov dela, torej plač, prispevkov in regresov, se je v letu 2019 povišal skoraj za polovico, število redno zaposlenih, vsi so v razmerjih za nedoločen čas, s pet na sedem, število sodelavcev in sodelavk, ki pri nas opravljajo občasno študentsko delo, s sedem na devet. Naši zaposleni so odgovorni, inteligentni, ustvarjalni mladi ljudje, ki poleg napornega dela v gostinstvu svoje interese uresničujejo tudi na drugih področjih, in katerim ves čas izplačujemo bistveno višje urne postavke od primerljivih na trgu, zlasti pa višje od veljavnih minimalnih izplačil. Na vse dejavnosti, ki jih opravljamo v podjetju, na naše sodelavce in sodelavke ter poslovne rezultate smo ponosni.

Razumemo, da politična elita, ki to državo s sovraštvom in lažjo zastruplja že 30 let, težko loči med prihodki in dobički, saj te kategorije na plačilnih listah večnih funkcionarjev ne obstajajo, pri kraji javnega denarja, ki smo ji priča tudi v času epidemije, pa sta prihodek in dobiček ena in ista kategorija.

Nina Hudej, Ljubljana