Na prostem skladiščen prah raznaša veter, tako ga je bilo mogoče v zadnjih dneh opaziti na stanovanjskih objektih, cestah, avtomobilih, zelenjavi in podobno. Dež bi lahko ta pepel spiral tudi v odtoke in vodotoke, pri čemer v organizaciji spominjajo, da se Zalog nahaja na vodovarstvenem območju.

»Zanimivo pa je, da so 21. aprila, ko so začeli krajani slikati katastrofalno situacijo, začeli v podjetju ML Surovine z intenzivnim pokrivanjem deponije ter odstranjevanjem materialov, ki so se usuli preko ograje na sosednjo parcelo,« navajajo v Alpe Adria Green.

Nevladna organizacija je sicer ugotavljala, da je javno podjetje Energetika Ljubljana letos podjetju ML Surovine plačalo 193.175,40 evra: »S tem lahko zagotovo potrjujemo, da gre za odpadek iz Toplarne, točneje za elektrofilterski pepel.«

Družba ML Surovine je po njihovih podatkih odvažalo pepel in žlindro na območje Moravške doline, pa jim je bilo to preprečeno, prav tako odvoz v Zasavje. »Danes pa je to realnost že tako onesnaženega Zaloga in njenih prebivalcev. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da gre spet za eno ekološko katastrofo,« so poudarili.

S prstom kažejo na Agencijo RS za okolje (Arso), ki je izdala okoljevarstveno dovoljenje, ter Energetiko Ljubljana, ki je podpisala pogodbo s takim izvajalcem. Zahtevajo, da se pepel in žlindra nemudoma nehata voziti na travniško parcelo ter da se več kubičnih metrov navoženega materiala s tega območja nemudoma odstrani.

Energetika Ljubljana: Snov ni nevarna

V Energetiki Ljubljana so pojasnili, da snov ni nevarna in da zanjo skrbi družba ML Surovine, ki so jo izbrali na javnem razpisu, za kar je morala imeti veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov in evidenco prevoznikov odpadkov. "Energetika kot naročnik prevzema odpadka nima pristojnosti za ugotavljanje nepravilnosti na strani zbiralca odpadka, to pristojnost ima inšpektorat za okolje in prostor," so zatrdili.

Kot so pojasnili, jih je o pritožbah krajanov seznanila četrtna skupnost Polje. "O tem smo povprašali družbo ML Surovine, ki nam je zagotovila, da je začela pospešeno odvažati pepel, da je kup prekrila s ceradami in da je namestila močenje deponije. Za odlaganje novih količin pepela je zatrdila, da je najela halo, v katero bo začasno shranjevala pripeljane količine."

Energetika Ljubljana je ta odpadek letos registrirala po uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, imenovani Reach. "Ta je vključevala različne analize odpadka, v katere so bile vključene tudi analize različnih pepelov po EU, ki so se že registrirali po tej uredbi. Iz obširne dokumentacije teh dosjejev je razvidno, da snov ni nevarna," so izpostavili.