Kakšne MKČN poznamo?

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE (populacijskih ekvivalentov = oseb) so naprave za čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev. Vse MKČN delujejo po istem principu – vodo čistijo mikroorganizmi, ki se sami od sebe naselijo v čistilno napravo, zato so vse MKČN biološke čistilne naprave. V Sloveniji sta najbolj razširjeni dve vrsti MKČN:

rastlinske čistilne naprave – RČN (projektirane in zgrajene za vsak objekt posebej) ter

tipske čistilne naprave po standardu SIST EN 12566-3 (plastične ali betonske).

Vertikalna rastlinska čistilna naprava

Voda se čisti enako kot pri vseh čistilnih napravah – s pomočjo mikroorganizmov. Pri RČN so mikroorganizmi pritrjeni na zrna peska, zrak pa se dovaja pasivno s pretakanjem vode, zato RČN za svoje delovanje ne potrebuje elektrike.

Vertikalne RČN so v osnovi enostavne in robustne, vendar je pri njihovi gradnji treba upoštevati določene specifične zahteve. Najpomembnejši del vsake vertikalne RČN je izbira prave granulacije peska. Glavna vloga rastlin ni čiščenje odpadne vode, temveč zagotavljanje pretočnosti naprave, saj se rastline prehranjujejo z odmrlimi mikroorganizmi, bogat koreninski sistem pa omogoča poroznost samega sistema.

Pred vertikalno RČN se vedno nahaja usedalnik, za katerega se lahko uporabi obstoječo greznico (če je vodotesna in vsaj dvoprekatna) ali pa se vgradi nov plastični oziroma betonski usedalnik. Greda RČN je izolirana z neprepustno plastjo (gumirana folija). Glede učinkovitosti čiščenja ni dvoma, saj to zagotavljamo z garancijo in odlogom plačila. Zadnji obrok poravnate, ko imate pozitivne prve meritve s strani akreditiranega laboratorija.

Prednosti vertikalnih RČN v primerjavi s tipskimi (električnimi) MKČN so:

1. Vertikalna RČN deluje takoj po vgradnji, kar pomeni, da lahko prve meritve izvedete v prvem možnem roku (3 meseci od zagona), kar vpliva na hitrejšo pridobitev občinske subvencije.

2. Vertikalna RČN čisti vodo v veliki večini brez elektrike.

3. Vodilni ponudniki MKČN ponujajo garancijo ne le na vodotesnost, ampak tudi na učinkovitost delovanja in ustrezne prve meritve, kar pomeni varno naložbo.

4. Če imate primerno obstoječo greznico (z dnom, vodotesna, vsaj dva prekata), se jo lahko uporabi kot usedalnik pred vertikalno RČN.

5. Vertikalna RČN je najugodnejša rešitev med vsemi MKČN na dolgi rok, saj servisi niso potrebni, nujna sta le praznjenje usedalnika enkrat na približno tri leta in košnja rastlin enkrat na leto v jeseni.

6. RČN izredno dobro prenaša nihanja dotoka odpadne vode (vikendi, planinske koče, kampi, turistični objekti …).

Martin Vrhovšek, foto: Limnos, d. o. o.