Med brezposelnimi je veliko delavcev, ki so imeli zaposlitev za določen čas, okrog 325 pa je presežnih delavcev.

Za odpuščanje so se zaradi razmer, ki so posledica epidemije, po besedah Rumbakove odločili predvsem v dejavnostih gostinstva, turizma, prevozništva, storitvenih dejavnostih, veliko samostojnih podjetnikov pa je tudi zaprlo poslovanje.

Večji delodajalci na Celjskem se medtem niso odločili za odpuščanje delavcev, ampak so jih raje poslali na čakanje na delo doma.

Na vprašanje, ali je med brezposelnimi na Celjskem kaj zanimanja za sezonska dela v hmeljiščih, je Rumbakova odgovorila, da brezposelne informirajo o možnosti sezonskega dela preko spletne strani zavoda za zaposlovanje, na kateri so objavljena povpraševanja in kontaktne številke kmetovalcev.

»Trenutno so objavljena tri povpraševanja hmeljarjev za skupno 40 sezonskih delavcev in eno povpraševanje za 20 do 30 delavcev za delo v sadjarstvu,« je dejala Rumbakova.

Februarska stopnja brezposelnosti na Celjskem je sicer znašala devet odstotkov, potem ko je bila v enakem obdobju lani 9,4-odstotna.

Tudi celjska območna služba omenjenega zavoda je zaradi epidemije do nadaljnjega zaprta, a kljub temu delo poteka normalno. Nove prijave v evidenco brezposelnih tako potekajo preko elektronske in navadne pošte ter po telefonu. Informacije tako delavcem kot delodajalcem pa ponujajo preko e-portala.