Zaradi razglašene epidemije koronavirusa v Sloveniji je ljubljanski župan Zoran Janković moral odpovedati za 23. marca sklicano sejo mestnega sveta. Janković je včeraj svetnike obvestil, da bo omenjena 12. seja potekala 4. maja, vendar pa ne v sejni dvorani na Magistratu, temveč v Hribarjevi dvorani na ljubljanskem gradu. Tam bo občina očitno lažje zagotovila varno izvedbo seje mestnega sveta kot v sejni dvorani.

Ena najpomembnejših točk na seji bo potrditev odloka o uporabi do dveh milijonov evrov sredstev iz proračunske rezerve občine za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa in za blažitev posledic epidemije, ki jo je minister za zdravje razglasil 12. marca.

Tudi za obroke otrok in plače za vpoklicane reševalce

»Sredstva so se do zdaj zagotavljala predvsem za nakup materialno-zaščitnih tehničnih sredstev za potrebe dežurnih služb, ki v času epidemije opravljajo svoje delo in so dnevno izpostavljeni nevarnostim okužb, ter za blažitev posledic razglasitve epidemije v smislu organiziranja priprave obrokov hrane za socialno ogrožene otroke iz vrtcev in šol ter za socialno ogrožene starejše prebivalce v času razglasitve epidemije, kar bo Mestna občina Ljubljana izvajala do preklica epidemije,« so v gradivu, pripravljenem za mestne svetnike, pojasnili na magistratu.

S sredstvi proračunske rezerve bo občina do zaključka razglašene epidemije krila tudi nadomestila plač za vpoklicane pripadnike sil zaščite, reševanja in pomoči na območju Mestne občine Ljubljana ter za ostale ukrepe in aktivnosti za preprečevanje okužb in blažitev posledic epidemije.