V zadnjih 12 mesecih je bilo 243 milijonov žensk in deklet po svetu žrtev spolnega ali fizičnega nasilja s strani intimnega partnerja. V Evropi se je 22  odstotkov vseh žensk v starosti 15  let ali več  že soočilo s fizičnim in/ali spolnim nasiljem s strani partnerja. Vsakdo je lahko žrtev nasilja v družini in nasilja intimnega partnerja, vendar so to večinoma ženske in otroci. Otroci so lahko priča nasilju ali njegova neposredna žrtev.

Ljudem po vsem svetu je zapovedano, naj ostanejo doma, saj so zajezitveni ukrepi nujni za ustavitev te pandemije. Vendar dom ni varen prostor za vse. Veliko žrtev nasilja v družini je izoliranih v nevarnih okoljih, zaprtih z nasilno osebo, z omejenim dostopom do podpore in pomoči.

Zadnji podatki kažejo, da se je od izbruha koronavirusa nasilje nad ženskami in otroki, zlasti nasilje v družini, povečalo. V Franciji se je od uvedbe omejitve gibanja 17.  marca število prijav nasilja v družini povečalo za 30  odstotkov. Na Cipru se je v tednu po 9. marcu, ko je država sporočila svoj prvi potrjen primer okužbe s koronavirusom, število klicev na številko za pomoč povečalo za 30  odstotkov. V Belgiji pa so se od uvedbe omejitve gibanja klici na številko za pomoč povečali za 70 odstotkov.

Druge države so poročale, da se število prijav policiji ni povečalo. To je v sedanjih razmerah povsem razumljivo, saj se žrtve bojijo prijaviti zlorabo, če je nasilna oseba zaradi omejitve izhoda stalno prisotna doma in torej nimajo možnosti prijave, ne da bi bile zaradi tega izpostavljene nevarnosti.

Če torej ni povečanja prijav nasilja v družini ali je to povečanje le majhno, to še ne pomeni, da lahko mirno rečemo, da povečanja zlorab ni. Razmere zahtevajo, da smo inovativni.

Nekatere države članice že izvajajo ciljno usmerjene ukrepe za zaščito žensk in otrok pred nasiljem. V Španiji so na primer službe za podporo in zaščito žrtev nasilja v družini razglašene za osnovno storitev, zaradi česar lahko v krizi polno delujejo. V Belgiji, Franciji in Španiji so se začele kampanje ozaveščanja o mehanizmu opozarjanja, ki ženskam omogoča, da poiščejo pomoč v lekarnah.

V Belgiji med drugim hoteli in prazni javni objekti žrtvam nasilja ponujajo alternativno zatočišče. Poleg tega so nekateri lokalni policijski organi proaktivno kontaktirali ženske, ki so vložile pritožbe zaradi nasilja v družini. Tudi druge države članice so okrepile ta prizadevanja.

V tej pandemiji in fazi okrevanja potrebujemo ukrepe za odziv, ki upoštevajo različnost spolov. Države članice EU smo pozvali, naj okrepijo podporo za nacionalne številke za pomoč in spletne svetovalne službe. Države članice morajo zagotoviti, da organi še naprej obravnavajo primere nasilja v družini in da organizacije, ki zagotavljajo podporo žrtvam nasilja, vključno z zatočišči, dobijo neposredno nujno pomoč.

Službe za preprečevanje nasilja ter podporo žrtvam in pričam nasilja v družini morajo veljati za ključne storitve. Države članice EU morajo še naprej izvajati svoje obveznosti iz prava EU, zlasti iz direktive o pravicah žrtev, ter iz konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Nadaljevali bomo ukrepe za Evropo brez nasilja nad ženskami in otroki. Ne bomo dopustili, da nas koronavirus pri tem upočasni.

Bolj kot kadar koli prej je treba zagotoviti, da je enakost spolov v središču naših prizadevanj. Kot je bilo napovedano v strategiji za enakost spolov za obdobje 2020–2025, je pristop Unije k omenjeni konvenciji Sveta Evrope naša prednostna naloga.

Tako kot vedno podpiramo države članice pri izmenjavi dobrih praks na področju preprečevanja nasilja na podlagi spola in nasilja v družini ter podpiramo projekte organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo s tem problemom, in sicer prek evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE), Evropskega socialnega sklada (ESS) ali prek naprav in opreme, ki jih da na voljo Evropska komisija.

Ta pandemija je preskus za človeštvo. Po svojih najboljših močeh moramo biti solidarni. Vse, ki sumite, da je v vaši neposredni družini, razširjeni družini, soseski ali morda med prijatelji kdo ogrožen ali je v nevarnosti, pozivam, da obvestite policijo ali pokličete na lokalno številko za pomoč.

Sodelovati moramo, da zagotovimo tak odziv na koronavirusno krizo, ki bo varoval ženske in otroke ter preprečil, da bi nesorazmerno nosili tveganja te pandemije. Okrepiti moramo prizadevanja za odziv, ki upošteva enakost spolov, ter odpravo nasilja nad ženskami in otroki.

Helena Dalli je evropska komisarka za enakost.