Ti dijaki se večinoma pripravljajo za poklic in ne za nadaljnje šolanje. Zaslužijo si vsaj enako pozornost, skrb in pomoč kot mladi pred maturo.

Tukaj so še mladi v vzgojnih zavodih, ki so kot edini del šolskega sistema ostali odprti – tudi v njih so mladi pred zaključnim izpitom. Tudi nanje je treba pomisliti in jim prisluhniti.

Čeprav je naša družba razslojena, bi bilo treba vsaj mlade vseh šol enakovredno obravnavati in jim omogočiti enako dobre pogoje za dokončanje šole.

Peter Pal, ravnatelj VIZ Višnja Gora