Pravzaprav je nenavadno, da ob vseh nagradah še nismo imeli takšne, ki bi se imenovala po našem največjem pisatelju. Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Slovenski center Pen izpolnjujejo obljubo o zapolnitvi te vrzeli, ki so jo dali pred dobrim letom. Letos bo prvič podeljena Cankarjeva nagrada, ki jo bo prejel avtor najboljše izvirne knjige minulega leta s štirih področij, ki jih je Ivan Cankar vrhunsko obvladal – pripovedništvo, lirika, dramatika ali esejistika.

Vrnitev na Vrhniko

»Najbrž ste vsi opazili, koliko novih generacij danes prostovoljno bere Cankarjeva dela, odkar gremo zadnjih deset let skozi novo krizo družbenih vrednot,« je takrat spomnil direktor ZRC SAZU Oto Luthar.

Ob ustanovitvi nagrade je imel SC Pen, ki si je zadal uresničitev nagrade, načrt, da bi jo prvič podelili 10. maja, ko bi Ivan Cankar »praznoval« 144. rojstni dan. Zdaj bo podelitev nagrade predvidoma junija, in sicer v Cankarjevem domu na Vrhniki. Občina Vrhnika, kjer je bil Cankar rojen, bo namreč prispevala tudi finančni del nagrade, ki bo znašal 5000 evrov.

Zvrstna uravnoteženost

Kdo od slovenskih mojstrov besede se je torej v lanskem letu izkazal z izjemnim dosežkom? O tem letos odloča žirija, ki jo sestavljajo literarna kritika Ana Geršak in Matej Bogataj, dr. Darja Pavlič z ljubljanske slovenistike, akademik in pesnik Niko Grafenauer ter profesor Ivan Verč, pred upokojitvijo predavatelj na tržaški univerzi, sicer dopisni član SAZU. Žiranti so med dvanajstimi predlogi, ki so prispeli na javni poziv, upoštevali zvrstno uravnoteženost izbora del, a so imeli med prebiranjem še nekaj kriterijev. Zanimal jih je odnos literarnega dela do žanrskih konvencij, do njihovega spoštovanja ali preseganja, zasledovali so estetsko privlačnost besedil in njihovo večpomenskost oziroma odprtost za različne interpretacije, pa tudi vpisanost v širši kontekst slovenske književnosti, je sporočil predsednik žirije Verč.

Na njihovem situ so ostala štiri dela – zbirka esejev Ljudomrznik na tržniciVinka Möderndorferja, roman V Elvisovi sobiSebastijana Preglja, drama to jabolko, zlatoSimone Semenič in pesniška zbirka Pogovori z nikomerBraneta Senegačnika.