RTV SLO je sledila demokratičnim načelom in bila v letnih poročilih pristojnih EU-organov (EBU, SE) v zlati sredini kakovosti. Seveda tudi delovanje RTV SLO ni brezhibno in veliko kritike javnosti do njenega delovanja, predvsem pa rezultatov dela, je upravičenih. Pa vendar je, gledano v celoti, rezultat delovanja RTV SLO, tudi v luči težjih pogojev delovanja v sodobni medijski krajini, vendarle dostojen. Predvsem je bilo poskrbljeno, da je RTV SLO skrbela za raznolikost vsebin in žanrov in da svoje vsebine širi ljudem v razumljivi obliki, brez senzacionalizma in da pri svojem delu skuša biti objektivna in čim manj obremenjena z ideologijami. RTV SLO še vedno služi vsem ciljnim publikam, kar je tudi temelj, na katerem stoji in pade javni in neodvisni medij.

Zaskrbljeni smo, ker so se že zgodili prvi koraki v prevzemanju popolnega nadzora nad delovanjem javne radiotelevizije, v obliki hitropotezne razrešitve treh članov nadzornega odbora in njihove zamenjave z oblasti ustreznimi kadri, ki jo je vlada opravila 15. aprila. Menimo, da je cilj tega doseči, da bo lahko le ena stranka vladne koalicije zamenjala obstoječe vodstvo RTV SLO in imenovala sebi uslužen kader. S tem se na novo obuja politizacija RTV SLO, ki se je je nacionalnim medijem uspelo otresti šele pred kratkim, saj je trenutni generalni direktor sploh prvi generalni direktor v zgodovini RTV SLO, ki ga ni (!) nastavila politika.

Pred vrati je glasovanje oziroma izbor osmih članov programskega sveta RTV SLO iz vrst civilne družbe, ki je ključen za bodočo upravljalsko in vsebinsko usmerjenost RTV SLO, predvsem pa za njegovo neodvisnost. Programski svet namreč predstavlja pomembno varovalko, ki onemogoča, da bi nadzorni svet lahko neposredno in sam menjal vodstvo na RTV SLO, brez temeljitega in strokovnega premisleka. Programski svet naj bi namreč večinsko sestavljali ugledni intelektualci, kulturniki, medijski izobraženci oziroma poznavalci in ne le politično ter ideološko opredeljeni posamezniki. Ta »večinskost« je žal krhka in vedno znova odvisna od kompetentnosti in integritete posameznikov, ki mora prevladati nad brezvsebinsko strankarsko disciplino.

Če se izrazimo bolj slikovito, je vrag vzel šalo. To je zadnji čas, da se kritična medijska javnost zbudi! Zato se v imenu Gibanja za javno in neodvisno RTV SLO obračamo na tisto javnost, ki ni zaslepljena s posameznimi ideologijami, temveč razume vlogo in pomen javne radiotelevizije kot enega od garantov za demokratično obveščenost in diskurz javnosti. Še posebej pa se obračamo na poslance tega sklica parlamenta, da resno premislijo, ali želijo nacionalni medij dati v upravljanje strokovni javnosti ali jastrebom, ki delujejo v interesu zgolj ene ideologije. Poleg njih želimo nagovoriti tudi vsa civilna združenja in društva pa vse nevladne organizacije z zgolj enim vprašanjem: kakšen medijski prostor si želite? Takšnega, ki bo podrejen zgolj eni stranki, z vso ideološko navlako, ali pluralnega, z vsemi slabostmi in prednostmi demokratičnega podajanja različnih pogledov v iskanju skupnih konsenzov?

Marjan Kralj-King

za Gibanje za javno in neodvisno RTV SLO