Ker je bilo povpraševanje po zaščitni opremi na območju celotne Slovenije izredno veliko, se je območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale na pobudo štaba civilne zaščite občine Domžale odločila, da stopi v kontakt z lokalnimi posamezniki in podjetji, ki izdelujejo zaščitne maske. »Tako smo stopili v kontakt z domžalskim podjetjem Tosama, od katerega smo kupili blago, ki so ga uporabljale tudi šivilje v UKC Ljubljana. Od celjskega podjetja smo kupili elastiko in se dogovorili s šiviljami Butika Resnik, ki imajo delavnico v Kokošnjah, da so prevzele delo,« je povedal Peter Gubanc iz domžalske civilne zaščite in dodal, da so se dogovorili za najnižjo možno ceno, 50 centov za masko. »Šivilje so sešile 1000 mask na teden, ki jih iz logističnega centra še vedno delimo tistim, ki jih potrebujejo.« Do konca tega tedna bodo prejeli še zadnjih okoli 11.000 mask, ki so za večkratno uporabo.

Sestavljajo papirnate obrazne maske

V Domžale pa počasi prihajajo tudi maske s strani države. Poleg kirurških je domžalski logistični center prejel tudi papirnate maske za enkratno uporabo. »Nekaj papirnatih mask je doniral proizvajalec, druge smo kupili. Kar 300 papirnatih mask je podaril domžalski Rotary klub,« pove Gubanc in omeni tudi pomoč tabornikov (Rod skalnih tabornikov Domžale) pri sestavljanju mask. »Kupili smo elastike, ki smo jih predali tabornikom, ki v prostorih gasilskega društva konec tedna v dopoldanskem času skupaj s skavti sestavljajo maske. V zadnjih štirinajstih dnevih so jih sestavili nekaj več kot 14.000.« Te maske je civilna zaščita razdelila med ranljive skupine, upokojence in invalide. Pri tem so na pomoč priskočili tudi prostovoljci Rdečega križa, prejeli so jih tudi člani šole zdravja in društvo za upokojence, ki so maske razdelili med svoje člane. Nekaj smo jih razdelili tudi pred trgovinami. »Dobil jo je vsak, ki jo je želel oziroma potreboval,« je še povedal Gubanc, ki je pohvalil pomoč tabornikov tudi pri drugih prostovoljnih ukrepih. »Domžalski taborniki so v sistemu civilne zaščite nepogrešljivi že trideset let. Skupaj z njimi smo sestavili vstopno ambulanto pred zdravstvenim domom, prav tako so postavili šotor kot pomožen objekt pri logistiki pred domom za starostnike,« še pove sogovornik.