Pri varuhu človekovih pravic so ministrstvo za zdravje opozorili na vprašanje pravičnosti nižjega nadomestila plače za čas bolezni za tiste obolele zavarovance, ki niso bili testirani na covid-19 in se zato uradno ne štejejo med bolnike s to boleznijo. Kot so navedli, se je ministrstvo z njimi strinjalo in rešitev poiskalo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Tako so po novem do višjega nadomestila za bolniško odsotnost upravičeni tudi tisti zavarovanci, ki imajo respiratorno obolenje, pa niso bili testirani, je pa zanje osebni zdravnik ugotovil, da so bili v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za covidom-19 (npr. so njen družinski član), so zapisali pri varuhu.

Pojasnili so, da se je na njih namreč obrnila pobudnica iz kraja, ki velja za eno večjih žarišč covida-19 v Sloveniji. V družini jih je zbolelo več, testiran pa je bil le mož in mu je bila bolezen dokazana. Pobudnico so pregledali na vstopni točki, ker pa njeno zdravstveno stanje ni zahtevalo hospitalizacije, je niso testirali, kar pa je povzročilo razliko v pravici do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela med njima z možem. Mož, ki je imel potrjeno okužbo, je bil namreč upravičen do nadomestila plače v višini 90 odstotkov od osnove, pobudnica pa do 80 odstotkov.

Pri varuhu so odločitev ministrstva, ki je sledila njihovim pomislekom in skladno z načelom pravičnosti v sodelovanju z ZZZS odpravilo razlikovanjem med "dokazano in nedokazano" obolelimi za covidom-19. Po nasvetu ministrstva so zato omenjeni pobudnici svetovali, da se obrne na svojega izbranega osebnega zdravnika, ki naj popravi elektronski bolniški list, da bo lahko upravičena do višjega nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela.