pri pobudi U-I-83/20 (odlok vlade) ste neobrazloženo prikrili identiteto pobudnikov zaradi njihove zasebnosti, pri pobudi U-I-37/16 pa ste novembra 2018 objavili sklep z imeni in priimki pobudnikov, starih pet, 13 in 14 let, mojih treh mladoletnih otrok, čeprav so zaradi varstva zasebnosti in pravic otrok prosili za prikritje identitete. Da se preprečita nadaljnje kršenje zasebnosti otrok in kršenje poštenega sojenja zaradi neenake obravnave (6. in 8. člen EKČP), prosim, prikrijte identiteto otrok na vašem portalu v objavljenem sklepu U-I-37/16.

Dr. Jurij Toplak