Kot so zapisali organizatorji, jih je epidemija koronavirusa ustavila sredi priprav na letošnji festival, "ko bi morali po vsej Sloveniji odpreti vrata stavb".

Izbrani najboljši projekti

Na letošnjem festivalu so računali na sto arhitektov, dogovorili so se z več kot sto lastniki in upravljavci stavb, napisali več kot dvesto predstavitvenih tekstov in angažirali 50 prostovoljcev. Svoje delo je opravila tudi šestčlanska žirija, ki je izbrala najboljše projekte, je zapisala direktorica festivala Lenka Kavčič.

Festival od leta 2010

V Sloveniji festival, ki je del mednarodne mreže Open House Worldwide, deluje od leta 2010. Znotraj festivala deluje portal slovenske arhitekture, ki obsega arhitekturo v zadnjih dvajsetih letih. Zajema projekte, ki so bili uvrščeni na festivale Odprte hiše Slovenije. Z več kot 630 objekti predstavlja največji spletni arhiv sodobne kakovostne ter inovativne arhitekture in prostorskih ureditev v Sloveniji.

Zasebni in javni objekti

Platforma zajema novo zgrajene ali prenovljene zasebne hiše in stanovanja, skoraj ničenergijske stavbe, lesene stavbe kot tudi turistične in športne objekte, vrtce, šole, kulturne ustanove, pokopališča, parke in mestne ureditve. Na portalu so prikazani objekti, ki so prejeli ali bili nominirani za najvišje arhitekturne nagrade, kot je Plečnikova medalja, zlati svinčnik ali pa evropska nagrada Miesa van der Roheja.