Vseevropski hekaton, ki bo med 24. in 26. aprilom združil več kot 60.000 udeležencev iz celotne Evrope, je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva Evropske unije na izzive, ki jih je razkrila pandemija novega koronavirusa. Organizacijska skupina je identificirala šest ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati: zdravje in življenje, neprekinjeno poslovanje, družbena in politična kohezivnost, delo in učenje na daljavo, digitalne finance in drugo.

Kako sodelovati in kako prispevati?

Hekatona se lahko udeležijo posamezniki ali skupine, ki lahko prispevajo rešitve za naštete izzive. K sodelovanju so vabljene tudi zainteresirane visokošolske institucije, gospodarstvo, civilno-družbene organizacije, javne institucije ter mala in srednje velika podjetja, ki bi želeli kot partnerji na različne načine sodelovati in podpreti izvedbo dogodka. Sodelujejo lahko z zagotavljanjem mentorjev, sponzoriranjem zmagovalnih ekip, zagotavljanjem orodij in nagrad, sodelovanjem v evalvacijskih skupinah, diseminacijo informacij in drugim.

Rok za prijavo je 19. april

Izvedbeni partnerji za Slovenijo so Tehnološki park Ljubljana z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvom za javno upravo v sodelovanju s partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema. Zadnji rok za prijavo preko enotne spletne točke EU je nedelja, 19. aprila. Več informacij in statistiko prijav iz Slovenije si lahko ogledate na tej povezavi.