Naloga izvršne oblasti je (poleg drugih dveh vej oblasti), da zagotavlja funkcioniranje družbe tudi tako, da ustrezno nagrajuje tiste, ki prispevajo k funkcioniranju družbe, kar pomeni tudi k njihovemu fizičnemu zdravju.

»Naloga« reklamnih panojev je, da reklamirajo delo tistih, ki so na panoju podpisani. Če se podpisani na plakatu zahvaljuje nekomu za požrtvovalno delo, želi vsem, ki berejo plakat, povedati nekaj o sebi: predvsem, da ceni požrtvovalno delo drugega, kar pomeni, da ima enake vrednote kot tisti, ki s svojim delom vsakodnevno, požrtvovalno skrbijo za druge.

Vladna stranka, ki ima v rokah vsa sredstva in dolžnost, da delo posameznikov ustrezno nagradi, pa se preko plakatov zahvaljuje za požrtvovalno delo zato, da bi z njihovim delom in ugledom, ki ga uživajo, pridobila ugled zase?!

Če si na tak način vladajoča stranka »prisvaja« delo, uspehe in ugled požrtvovalnih posameznikov, delavcev, se lahko vprašamo, kaj bodo delali z našim denarjem, s pooblastili, ki so jih kot vladna stranka pridobili, z nepremičninami v državni lasti itd.

Predsednik Pahor se sicer nikoli ni posebej zahvaljeval delavcem, kmetom, ampak se je kar oblekel v njihova delovna oblačila, da bi se tako v očeh gledalcev poistovetil oziroma izenačil z njimi. Gre pa za isti psihološki trik in manipulacijo s tistimi, ki so jim take reklame namenjene.

Majda Koren, Ljubljana