Bilančna vsota skupine je konec lanskega leta znašala dobre 5,1 milijarde evrov in se je v letu 2019 povečala za skoraj 108 milijonov evrov, predvsem po zaslugi povečanega obsega kreditov strankam, ki niso banke, in višjega stanja na poravnalnem računu banke.

Kot je razvidno iz revidiranega letnega poročila, ki ga je Nova KBM objavila na spletni strani Ajpesa, so sicer aktualni lastniki že četrto poslovno leto, odkar so aprila 2016 začeli s procesom korenite poslovne transformacije skupine, ocenili kot uspešno.

Njihova vizija še naprej ostaja, da v letu 2020 postanejo najboljša banka v Sloveniji, zato so skozi lansko leto uresničili nekatere strateško pomembne cilje in projekte. Najpomembnejši med njimi je bil podpis pogodbe za nakup Abanke, ki so ga po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj zaključili letos.

S tem je Nova KBM postala stoodstotna lastnica delnic Abanke, ta pa je februarja 2020 postala članica njihove skupine. Še letos nameravajo banki združiti in povezati v eno pravno osebo ter tako ustvariti močno banko, ki bo prisotna po vsej državi, kar bo po njihovem mnenju prineslo pozitivne spremembe tako zaposlenim kot tudi strankam in slovenskemu gospodarstvu.