Leta 2009 se je Svetu Evrope pridružil evropski parlament z resolucijo »Evropska zavest in totalitarizem«. Zadnji izdelek evropskega parlamenta je izjava iz lanskega septembra »Pomen evropskega spomina za prihodnost Evrope«. Ta izjava je sprožila zelo negativne odzive po Evropi, med drugim apel za »Spoštovanje zgodovinskega spomina v Evropi«. Milan Brglez je bil edini slovenski poslanec v evropskem parlamentu, ki ni glasoval za to besedilo. Vsi drugi slovenski poslanci in poslanke so izjavo podprli. Slovenski predstavniki in predstavnice so podprli tudi vse prejšnje deklaracije te vrste. Odgovornosti za nedavno groteskno izjavo zato ni pripisovati samo največji vladni stranki.

Revizionistično poseganje v zgodovino socializma otežuje znanstveno raziskovanje tedanjih družbenih sistemov ter omogoča manipuliranje z znanstveno in šolsko politiko. Otežuje pa tudi soočanje s sedanjostjo. Svoboda izražanja je iluzija v sedanjem položaju, ko je večina občil v privatni lasti, javna radio in TV pa sta ujeta v omejitve strankarskega sistema. Ob sedanjih kritikah vlade v imenu svobode izražanja se moramo zavedati, da kapitalistična privatna lastnina in strankarska vladavina ne omogočata te svobode, kakor tudi mnogih drugih ne.

Rastko Močnik, Ljubljana