Kako reševati domove starejših, smo vam napisali v dveh javnih pismih 18. in 30. marca 2020. Odgovorov ni bilo. Pred približno desetimi dnevi ste začeli na novinarskih konferencah govoriti, da v domovih starejših potekajo pospešene aktivnosti ekip zdravnikov, medicinskih sester… Število bolnikov s covidom-19 med starejšimi in zaposlenimi v domovih pa še vedno raste. Veliko škode so naredila priporočila razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino, a zdaj ni časa za razpravo o njih.

Zahtevamo odgovore na naslednja vprašanja:

1. Koliko medicinskih sester, zdravnikov, bolničarjev, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, kliničnih dietetikov, dietnih kuharjev in drugih je priskočilo na pomoč posameznim domovom in so stalni del ekip v domovih? Če nimate vseh podatkov, zahtevamo podatke vsaj za najbolj »kritične« domove v Metliki, Šmarju, Ljutomeru, Horjulu, na Bokalcih, kjer je največ bolnih.

2. Imajo vsi domovi ustrezno zaščitno opremo? Za dva dni ali teden dni?

3. Koliko testiranj ste opravili v domovih, kjer je že covid-19, in koliko v domovih, kjer ga uradno še ni?

4. Koliko strokovnih nadzorov s svetovanjem ste napotili v domove, kjer je največ okuženih s covidom-19?

5. Koliko starejših iz domov starejših, ki so zboleli za boleznijo covid-19, so prepeljali v bolnišnice?

6. Koliko se jih zdravi na intenzivnih oddelkih?

7. Koliko jih je umrlo v bolnišnicah in koliko v domovih starejših?

Ko bomo imeli te odgovore, vam bomo ponovili svoje zahteve iz obeh javnih pisem:

1. Domovi morajo takoj dobiti pomoč kadrov vseh profilov, vsakršno zavračanje pomoči domovom mora biti sankcionirano.

2. Domovi nujno potrebujejo ustrezno zaščitno opremo.

3. Domovi ne morejo biti bolnišnice za starejše z boleznijo covid-19.

4. Vsak starejši v domu mora biti deležen vseh osnovnih življenjskih aktivnosti, kot so osebna higiena, redno preoblačenje, pomoč pri gibanju, zagotavljanje ustrezne lege, pomoč pri izločanju in odvajanju, pogovor in obveščenost o razmerah.

5. Domovi morajo zagotoviti več socialnih stikov vsem starejšim.

6. Domovi morajo sorodnikom zagotoviti hitre in točne informacije o starejših v domovih – tudi s pomočjo prostovoljcev.

Zahtevamo tudi ukrepanje, da bodo s pomočjo dodatnih novih kadrov v kuhinjah domov starejši med prazniki in tudi kasneje dobili boljšo hrano. Vsi starejši v domovih pa, poleg treh obrokov, tudi malice ter dodatno vitamina C in D.

Biserka Marolt Meden

predsednica Srebrne niti