Iz župnije so sporočili, da so se lotili urejanja območja. Zagotovili so, da so se s pristojnimi službami predhodno uskladili o dopustnih posegih in da so vsi posegi skladni s predpisi, ki urejajo območje krajinskega parka. Območje Zajčje dobrave med Novim Poljem, Zadobrovo, Zalogom in železnico so namreč že leta 1972 razglasili za krajinski park, s čimer je ta najstarejši med štirimi krajinskimi parki na območju ljubljanske občine. Pred sedmimi leti je občina na vhodih v park postavila tudi posebne označevalne table.

Ob tem so v župniji pojasnili, da so morali na zahtevo občinskega inšpektorata na tem območju v preteklosti že večkrat odpraviti škodo za tistimi obiskovalci, ki so tam organizirali piknike in za seboj pustili razne odpadke, prav tako so zemljišče nekateri izkoriščali kot neke vrste divje odlagališče, čeprav takšno ravnanje ni dovoljeno. »Iz tega razloga je Mestna občina Ljubljana z lokacije že odstranila dotrajana otroška igrala in klopce, sedanji posegi pa so nadaljevanje obsežne čistilne akcije za ureditev območja,« je pojasnil župnik v župniji Ljubljana Polje Janez Bernot in dodal, da so lastniki tisti, ki morajo poskrbeti za odstranjevanje posledic, ki jih na lastnini povzročajo drugi obiskovalci. Zato so se v župniji odločili za »ureditev degradiranega območja in preventivne ukrepe«. žir