Gradbena dela na gradbiščih projektov lastnih gradenj državnega stanovanjskega sklada kljub izbruhu covida-19 z veliko intenziteto potekajo na treh lokacijah v dveh mestih, so v sporočilu za javnost zapisali v skladu. V Ljubljani tečeta projekta Novo Brdo in Skupnost za mlade Gerbičeva, v Mariboru pa projekt Pod Pekrsko gorco.

Prav tako potekajo gradbena dela na gradbiščih partnerskih projektov po javnih razpisih in javnem pozivu po celotni Sloveniji.

Na vseh gradbiščih sklada so uvedli ukrepe za zavarovanje vseh udeležencev pri gradnji, ki so jih uskladili s koordinatorji za varstvo in zdravje pri delu, nadzorniki in izvajalci gradnje usklajeni s priporočenimi ukrepi vlade, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda za varstvo pri delu. »Ukrepi se dosledno izvajajo,« so podčrtali.

Polna investicijska vrednost bo znašala okoli 212 milijonov evrov

V okviru lastnih projektov sklada bo zgrajenih 1260 javnih najemnih stanovanj, od tega 85 najemnih oskrbovanih stanovanj. Njihova polna investicijska vrednost bo znašala okoli 212 milijonov evrov. Mednje spadajo že omenjeni trije projekti v Ljubljani in Mariboru, pa projekt Dolgi most v Ljubljani, Partizan na Jesenicah, Nad Dolinsko 3 v Kopru ter Lukovica - jug.

V okviru nakupa stanovanj na lokacijah po celotni Sloveniji po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo bo pridobljenih 395 javnih najemnih stanovanj. Javni poziv je še odprt in sredstva so še na voljo, vloge sklad še sprejema. Za vse nakupe po javnem pozivu v celotnem trajanju bo predvidoma porabljenih 45 milijonov evrov, predvideno je tudi podaljšanje javnega poziva do 2025 za nadaljnje pridobivanje stanovanj.

V okviru programov sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše bo ob tem sklad zagotovil skupno 489 javnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih enot za starejše. Tudi v tem primeru sta oba programa še odprta in so sredstva še na voljo, prav tako bodo tudi ta program predvidoma podaljšali do leta 2025.