Občina Domžale je v začetku aprila začela dela za dodatno zavarovanje železniškega prehoda Jarše - Rodica pri železniški postaji. S postavitvijo zaščitne ograje so se ta končala že v začetku tega tedna.

Ograja za pešce in kolesarje

Ta železniški prehod vsak dan uporablja zelo veliko ljudi, predvsem otrok in mladostnikov, obenem je to glavna in edina povezava za učence OŠ Rodica in študente ljubljanske biotehniške fakultete, oddelka za zootehniko v Grobljah, na poti v šolo oziroma domov.

Leta 2017 in 2020 sta se na tem prehodu pripetila dva izredna dogodka. Zaradi zagotovitve varnejšega prečkanja tega železniškega prehoda so na občini Domžale sprejeli takojšno in hitro tehnično rešitev.

»Železniški prehod je po novem dodatno zavarovan z zaporo, ki bo fizično onemogočala neposreden dostop do železniških tirov,« so povedali na domžalski občini. Ograja za pešce in kolesarje bo fizično onemogočila neposreden dostop do železniških tirov. Obenem je varovanje izvedeno tudi deset metrov v levo in deset metrov v desno stran za preprečitev izogibanja na novo postavljeni ureditvi. Tehnično rešitev so v ustrezni obliki izvedli na obeh straneh prečkanja, torej na vzhodni in zahodni strani, v obeh smereh Domžale–Kamnik. Na občini Domžale so povedali, da bodo v prihodnjih dneh še asfaltirali prehod na mestih, kjer so morali zaradi gradbenih posegov narediti izkop. vl