V prispevku je naveden odziv Upravne enote Ljubljana, da gradbene zadeve »rešujejo na zalogo, ker vročitev ne morejo opravljati«. V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) se dejanja v upravnih postopkih, v katerih bi prišlo do stika med uradno osebo in udeležencem v postopku ali med udeleženci v postopku, ne izvajajo.

V ta namen ni dopustno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih (te se lahko nemoteno pošiljajo po pošti ali po elektronski poti), ne izvajajo se ustne obravnave, ki lahko vključujejo zaslišanje prič, izvedencev in opravljanje ogledov, prav tako se ne opravlja osebno vročanje, ker temelji na stiku med vročevalcem in naslovnikom. Omenjeni ukrepi se uporabljajo v vseh postopkih, razen če gre za nujno zadevo v smislu ogroženosti življenja, zdravja, javnega reda, javne varnosti, premoženja večje vrednosti ali če je nujnost odločanja povezana s preživljanjem osebe, uveljavitvijo druge pravice, kot tudi če je odločanje pogojeno z izvrševanjem oblasti.

Vodenje postopkov in izdajo gradbenih in drugih dovoljenj, povezanih z graditvijo objektov, je Ministrstvo za javno upravo prepoznalo kot nujno zadevo. V tem smislu je ministrstvo nedavno poslalo usmeritev upravnim enotam, da te po vsej državi enotno vodijo upravne postopke za izdajo gradbenih dovoljenj in vročajo izdana dovoljenja. S tem se bo preprečila praksa, v kolikor je do nje prihajalo, da se dovoljenja pripravljajo »na zalogo«, niso pa vročena.

Katja Mihelj Nagodeslužba za odnose z javnostjo ministrstva za javno upravo