Temu ni mogoče oporekati, ker je vse res. Še marsikaj bi lahko dodali. Zagotovo pa je treba dodati tudi to, da so vse navedene pridobitve (in še vrsta drugih) dediščina prejšnjega družbenega sistema, ki ga nekateri kameleoni sramotijo, čeprav so to »bogastvo« uživali. Zdajšnje »pridobitve« Slovenije so ukinjanje manjših pošt in bank, ukinjanje bankomatov, zapiranje manjših trgovin, čakalne vrste v zdravstvenih ustanovah, število brezposelnih, število državljanov, ki so na robu preživetja, stanovanjska stiska, pomanjkanje stanovanj za študente, pomanjkanje domov za starejše občane… in še marsikaj bi se našlo. Toliko, da ne pozabimo.

Silvo Kristan, Podkoren