Pisec ne kritizira tja v en dan, on ponuja rešitev. Zakon namreč dovoljuje prerazporeditev javnih uslužbencev znotraj javne uprave glede na potrebe. Treba je le prerazporediti potrebno število vojakov v policijo. Sama Finžgarja ne poznam, vendar se na zadeve, kot kaže, spozna in ve, kaj hoče.

Zakaj se ne bi česa naučili iz zgodovine, konkretno iz zadeve Raduša iz leta 1972, ko se je teroristična skupina 13 ustašev 21. junija 1972 iz Avstrije prek Slovenije prebila v Bosno z namenom rušitve takratnega političnega sistema v Jugoslaviji? Slovenija se je v tistem trenutku samozaščitniško organizirala, vpoklicala vojaške rezerviste na usposabljanje v Tacen, kjer jih je na hitro usposobila za izvrševanje policijskih pooblastil. Tudi sam sem bil med njimi. Koliko nas je bilo, ne morem reči, mogoče 300, vendar je vse potekalo zaradi Raduše, to nam je bilo tudi povedano.

Tokrat ne gre za zavarovanje političnega sistema, opozicija se celo boji, da bodo pooblastila zlorabljena za Janezov »državni udar«, vsaj tako jaz razumem njihovo čudno bojazen, vendar gre za zdravje, zdravje nas vseh. Policija je kadrovsko preobremenjena.

Vid Drašček, Vrhnika