Ker bolj verjamem pristojnim besedoslovcem kot priložnostnim ideološkim čvekačem vseh barv, sem vendarle še enkrat preveril, kako je z besedo gimnastika. Verbinčev slovar tujk (1971) potrjuje, da je beseda gimnast dedič grškega izraza gymnastes, ki je v antični Grčiji pomenil »učitelja telovadbe ali borjenja«. No, izraz gimnastika tudi ni več tujka, ampak prevzeta beseda, ki je del slovenskega knjižnega jezika in je v SSKJ brez vrednostne opombe, ki bi opozarjala na neprimerno rabo. Snojev Etimološki slovar (1997) nas pouči, da je »izraz gimnastika prevzet prek nemškega gymnastik in francoskega gymnastique«. Pa ne, da so tudi Nemcem in Francozom komunisti vsilili izraz gimnastika? Bodimo vendar resni! Enako kot vsi dostopni slovarji nas pouči tudi Veliki splošni leksikon DZS, ki še doda, da »izraz gimnastika pomeni v antiki, humanizmu in razsvetljenstvu sistem telesnih vaj«.

Težko je verjeti, da doktor športoslovja ne ve, da v antiki, humanizmu in razsvetljenstvu še ni bilo komunizma. Je pa res, da je izraz sportivnaja gimnastika znan iz nekdanje Sovjetske zveze, vendar so tudi Rusi izraz gimnastika prevzeli po starogrškem zgledu. Očitno sta razgledanost in verodostojnost doktorja znanosti na preizkusu. Ja, ni vse zlato, kar se (na videz) sveti. Tudi doktorji znanosti kdaj pa kdaj nakladajo.

Silvo Kristan, Podkoren