Zakon dovoljuje prerazporeditev javnih uslužbencev znotraj javne uprave glede na potrebe. Treba je le (začasno) prerazporediti potrebno število vojakov v policijo. Potem bodo imeli ista pooblastila, uniforme in predstojnike, kot jih ima policija zdaj. Bodo policija in ne vojska. In ne ubadajte se z njihovo usposobljenostjo. Policija jim bo že našla pravo mesto in zadolžitev in jih tudi kaj hitro usposobila za delo. Le dajte ji jih. Potem vojska dodatnih pooblastil ne potrebuje.

Tisti, ki znate zakomplicirati najbolj preproste stvari, pa, prosim, to počnite doma. Prizanesite državljanom.

Samo Finžgar, Begunje na Gorenjskem