Delovno skupino za gospodarstvo in kmetijstvo, eno od petih, ki jih je oblikovala vlada za pripravo novega paketa ukrepov za pomoč ob epidemiji novega koronavirusa, vodi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ta je v izjavi za medije na daljavo dejal, da je treba vzpostaviti mrežo vzvodov in jamstev za ponoven zagon gospodarstva po koncu epidemije.

Na današnjem posvetu je zato delovna skupina ob navzočnosti predstavnikov različnih panog gospodarstva in kmetijstva ter ministrov za kmetijstvo, za delo in za javno upravo pretresala prvi protikoronski sveženj in oblikovala predloge za pripravo smernic za drugi paket na več področjih.

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate tukaj

Na področju trga dela so predstavniki gospodarstva izpostavili možnost koriščenja letnega dopusta v več delih, ki ga delavcu odredi delodajalec, predlagali skrajšanje delovnega časa po vzoru Avstrije ter menili, da bi bilo pri kriznem dodatku smiselno določiti razlike med delavci, ki so prekomerno obremenjeni, in ostalimi.

Predlagali so tudi možnost samostojnega odločanja delodajalcev o koriščenju letnega dopusta in glede tistih zaposlenih, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev.

Predstavniki gospodarstva so predlagali tudi nekaj sprememb prvega protikoronskega zakona, med drugim si želijo poenostavitve postopka prijave dela na domu ter podaljšanje predvidene obveznosti delavca na začasnem čakanju na delo glede vrnitve na delo na zahtevo delodajalca.

Vlada si bo po Počivalškovih besedah tudi prizadevala za 60 dni podaljšati delovna dovoljenja za tuje delavce, ki so že na delu v Sloveniji, pa tudi zagotoviti in podpreti sezonsko delo v kmetijstvu.

Pomoč podjetjem po vzoru Avstrije

Predlogi s področja financ so se nanašali na hitre, nebirokratske pomoči podjetjem po vzoru Avstrije - hitrih likvidnostnih kreditov podjetjem, pa tudi ugodnih kreditov in garancij za bančne kredite za mala in srednja podjetja. Možne rešitve gredo tudi v smeri ustanovitve sklada za reševanje solventnosti, oblikovanja jamstvene sheme ter odloga plačil davkov in prispevkov, je naštel Počivalšek.

Na davčnem področju so se med predlogi znašli zamik plačila DDV, odlog plačila trošarin ter sprememba DDV za nočitve in prehrano. Po Počivalškovih besedah je bilo posebej izpostavljeno področje najemnin in stroškov, povezanih s plačilom elektrike, ki bi terjalo sofinanciranje.

Na področju turizma pa so deležniki, tako Počivalšek, izpostavili, da je predlog vrednotnic za turistične agencije ustrezen. Predlagali pa so podaljšanje veljavnosti ukrepov za tri mesece po koncu epidemije ter oblikovanje ukrepov za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev. Sicer pa so predstavniki turizma pozvali tudi k znižanju zavarovalnih premij in DDV ter poenostavitvi postopkov na finančni upravi.

Tako predstavniki vlade kot gospodarstva so se strinjali tudi, da morajo ukrepi spodbujati tako domače kot tuje investicije, oblikovali pa so tudi predloge ukrepov za spodbujanje kmetijstva.