Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril minister, se vlada zaveda, da v trenutnih razmerah, ko želijo zagotoviti vnovični zagon gospodarstva in čim hitrejšo vrnitev na prejšnjo raven gospodarske aktivnosti, vsa gradbena dovoljenja niso enako pomembna.

V petek so upravnim enotam zato poslali dopis, s katerim so med nujne postopke dodali izdajanje aktov, torej tudi gradbenih dovoljenj, ki so nujni za izvajanje javnoinfrastrukturnih projektov, večjih investicijskih projektov in tudi stanovanjskih projektov.

Začasni podatki kažejo, da je bilo vlog za izdajo gradbenega dovoljenja v prvih treh mesecih letošnjega leta 3000 več kot v enakem obdobju lani. "Glede na celotno število teh postopkov, ki letno doseže okoli 20.000, je to precejšnje povečanje," je dejal minister.

Med nujne postopke so v petek dodali tudi postopke za izdajo dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, kot so obrtna dovoljenja, dovoljenja za pridelavo ali predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev. Prav tako so med te postopke uvrstili odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj osebe, kot sta veteranski dodatek in pravica do invalidskega pripomočka.

Na portalu e-uprava so v začetku tedna omogočili oddajo vlog za prijavo začasnega prebivališča brez uporabe digitalnega potrdila. Po ministrovih navedbah so januarja prejeli povprečno 20 tovrstnih vlog na dan, februarja 14 na dan, marca pa 30, v zadnjih treh dneh pa so prejeli približno 3000 vlog na dan.

Ob tem je opozoril, da so mnogi urejali tisto, kar bi morali že bistveno prej, pozitiven učinek tega pa je, da so dosegli dodaten pozitiven učinek in izboljšali evidence. Minister je spomnil še, da prijavljeno stalno in začasno prebivališče ne pomeni, da lahko državljani prosto prehajajo med eno in drugo občino - izbrati si morajo le eno.