Jezero se je letošnjo zimo zaradi razrasta cianobakterij obarvalo rdeče. Zdaj je bilo nekaj časa čisto, v zadnjih dneh pa je znova dobilo rdečo barvo.

Sočasno s čiščenjem po navedbah občine nadaljujejo aktivnosti za usklajeno in koordinirano delovanje na področju sanacijskih ukrepov. Spomnili so, da je župan Janez Fajfar v stiku s pristojnim ministrstvom in njegovimi strokovnimi službami. Že minuli teden so namreč sporočili, da so se dogovorili, da bodo ministrstvo, Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje ter Inšpektorat RS za okolje in prostor pospešeno pristopili k izvajanju ukrepov, ki so v njihovi pristojnosti.

Na prošnjo so se odzvali tudi v DZ in uradu predsednika republike

Na blejsko prošnjo za rešitev problema so se odzvali tudi v državnem zboru in urad predsednika republike, so sporočili z občine.

Dodali so še navedbe direktorja občinske uprave Roberta Klinarja, da so pisma, ki so jih poslali, obrodila sadove, saj so se začeli pogovarjati o faznem načrtovanju ukrepov države in lokalne skupnosti. Preverili bodo, kako deluje natega, v kakšnem stanju je pritok reke Radovne in v kakšnem stanju so izvirske vode okoli jezera, ki so se v preteklosti stekale v jezero in ga čistile.

»Ukrepi, ki jih je občina izvajala v preteklosti, so bili na mestu,« je poudaril Klinar. Dodal je, da bo eden izmed naslednjih korakov moral biti usklajeno delovanje lokalne skupnosti, države in drugih deležnikov, ki vplivajo na kakovost jezerske vode.

Občina zadnja leta sprejela več ukrepov

Občina je za izboljšanje stanje Blejskega jezera v minulih letih sicer izvedla že vrsto ukrepov, od izgradnje kanalizacije, omejitve gnojenja v pojezerju, zmanjšanja prometa na območju jezera in spodbujanja trajnostne mobilnosti do intenzivnega zasajevanja območja okoli jezera ter ozaveščanja mladih družin o negativnih vidikih krmljenja rac.

V času cvetenja z jezera tudi fizično pobirajo alge, saj odmrle predstavljajo gnojilo za rast novih.