Kljub začetnim težavam s preobremenjenostjo povezav se je situacija stabilizirala in trenutno – gledano seveda strogo tehnično – večina stvari poteka brez večjih težav. Na tem mestu bi pohvalila vse učitelje in profesorje, ki se po svojih najboljših močeh trudijo, da bi učencem in dijakom omogočili kolikor toliko normalno izvedbo pouka oziroma podali potrebno znanje. Pa vendar mislim, da kljub vsemu trudu ti učenci in dijaki nimajo enakih pogojev, kot bi jih imeli v normalnih okoliščinah.

Razlaga nove učne snovi ni in ne more biti enaka, kot bi jo imeli v šoli, kjer jim snov podaja profesor. V šoli se lahko profesorja prosi za ponovno, bolj podrobno razlago, se z njim dogovori za dodatno uro, snov predebatira s sošolci itd. Čisto nekaj drugega je, če novo snov prebereš v knjigi ali če ti novo, neznano snov poda profesor. Torej je nemogoče, da je učenje na daljavo enako klasičnemu učenju. Tako tudi priprave na maturo ne potekajo normalno! Nekaj je, ko dijaki sami izpolnjujejo testne pole, drugo pa je, ko to predebatirajo s sošolci, profesorji, celo z inštruktorji. In letošnji dijaki četrtih letnikov nimajo enakih pogojev priprave na maturo, kot so jih imeli njihovi predhodniki.

V tem obdobju, kar traja učenje na daljavo, dijaki niso pridobili vseh oziroma toliko ocen, kot bi jih v »normalnih časih«. Dijaki zadnjih letnikov gimnazij in srednjih šol morajo imeti zaključene ocene 22. maja. Ob predpostavki, da šole odprejo svoja vrata takoj po prvomajskih praznikih, bodo morali, če se osredotočimo samo na dijake zadnjih letnikov, za vse predmete pridobiti ocene (nikakor si ne smejo privoščiti kakšne negativne ocene), poiskati pomoč ali dodatno razlago snovi pri svojih profesorjih ali inštruktorjih, čez dobre tri tedne pa še matura.

In če se vrnem k izjavi ministrice, da je maturo treba izpeljati, le začetek se bo premaknil na poznejši datum (predvidoma 30. maja 2020). Torej to pomeni, da bodo tudi o rezultatih mature obveščeni pozneje? Kdaj? Predvidoma v prvi polovici avgusta? Od poteka mature bodo odvisni tudi prijavni roki. Ali bo spremenjen tudi začetek novega študijskega leta in se bo premaknil na 1. november 2020?

Iz vsega skupaj sledi, da bodo dijaki četrtih letnikov, ki končujejo svoje srednješolsko izobraževanje v tej situaciji, prikrajšani za maturantski ples, za maturantsko povorko, za počitnice. In to ne samo maturanti, tudi vsi družinski člani, ki imajo bodočega maturanta.

Zanima me tudi, ali ima ministrica podatek, koliko dijakov zadnjih letnikov je zbolelo ali imajo koga v družini, ki je zbolel? Kako se ti dijaki znajdejo v tej situaciji? Kakšno se jim zdi učenje na daljavo? Ali so vso podano novo učno snov razumeli? Ali bi potrebovali dodatno razlago? Kako je dijaška skupnost, na katero se navezujejo pri odločitvi, da matura mora biti izvedena, pridobila informacije in mnenje, koliko dijakov so upoštevali pri podaji svoje odločitve oziroma želje, da matura je?

Poleg tega iz tujine že prihajajo novice o odpovedi matur, odpovedana je bila tudi mednarodna matura, pri nas pa, vsaj takšno je moje mnenje, bo izvedba mature v teh razmerah ena izmed glavnih nalog, s katero se bo ministrica lahko pohvalila. Pa se bo res lahko?

Glede na to, da Slovenija še vedno ni dosegla vrha epidemije in nihče ne more vedeti, kdaj se bo vsa situacija umirila, bi bilo še najbolje, da se izvedba letošnje mature odpove, pri vpisu pa se upoštevajo zaključne ocene 3. in 4. letnika (saj je tako kar nekaj let uspešno funkcioniralo). Dijaki pa naj se potrudijo pri pridobivanju čim boljših ocen v zaključnem letniku, po zaključku šolanja pa naj brezskrbno odidejo na počitnice in jeseni normalno prvič sedejo v študentske klopi.

In ne, tu ne gre za podpiranje lenobe dijakov, saj je še vedno kar nekaj učenja pred njimi in težkih časov, navsezadnje morajo uspešno končati letnik, ampak gre za razumsko rešitev v teh razmerah. In konec koncev bi marsikateremu dijaku olajšali trenutno situacijo, da bi mirneje in mogoče tudi uspešneje končal srednješolsko izobraževanje.

Barbara Kaloper, Kranj