Ars poetica

Aljaž Koprivnikar

Vsak dan samo pisati,

se zbuditi, pisati, iti spat,

pisati v spanju, pisati pesmi

iz sanj, pisati pesem iz prahu

in jo ob svitu povrniti v prah.


Vsak dan samo iztegovati

brezštevilne jezike v nebo,

polizati dež, zvok neslišnega

zaporedja besed, ki kot papirnati

žerjavi govorijo ena čez drugo.


Vsak dan samo iskati

najbolj prijazne besede in

jih zapirati med praznino

papirja, besede nizati v stavke

in čakati, da jih veter razpiha.


Vsak dan samo stapljati

črke eno v drugo v naboru

senc in raztegnjenih izrazov,

ob hitenju papirja, ob dotiku

prstov, preglasiti nemo tišino.


Da postaneš pesem,

da se pregibi knjižne strani

zalomijo v razrez v koži,

da jutro prinese noč, ki ti

spi na zaspanih plečih.

Aljaž Koprivnikar: Anatomija (Center za slovensko književnost, 2019)