Vsak razpoložljiv evro v proračunu EU bo preusmerjen v reševanje krize zaradi novega koronavirusa in vsako pravilo bo prilagojeno, tako da bo mogoče zagotoviti hitro in učinkovito financiranje, je zatrdila von der Leynova. Komisija predlaga vzpostavitev solidarnostnega instrumenta s posojilno zmožnostjo 100 milijard evrov, ki naj bi zagotovil, da zdrava podjetja delujejo še naprej in da delavci ohranijo prihodek.

Pobuda z imenom Sure bo po navedbah komisije omogočila ljudem, da še naprej plačujejo najemnine in račune ter kupujejo hrano, ter s tem zagotovila močno potrebno stabilnost gospodarstva. Posojila, namenjena v podporo shemam za delo za skrajšan čas in podobne ukrepe, bodo temeljila na jamstvih članic. Na voljo bo vsem, a namen je, da to pomoč dobijo tisti, ki jo najbolj potrebujejo.

Članice morajo sicer zagotoviti 25 milijard evrov jamstev. Na vprašanje, ali so v prestolnicah pripravljeni zagotoviti ta jamstva, von der Leynova odgovarja, da bo o tem razpravljala evroskupina in da verjamejo v hitro sprejetje tega ukrepa.

Drugi sveženj komisije predvideva tudi maksimalno prožnost pri črpanju kohezijskih sredstev, na primer komisija odpravlja zahteve po nacionalnem sofinanciranju in na sploh poenostavlja administracijo.