Kot so še zapisali na ministrstvu »v povezavi z neprimernim javnim komuniciranjem direktorja«, bo razrešitev predmet nadaljnjih postopkov.

Lavre, sicer zdravnik, se je pod plazom ogorčenja znašel, potem ko je prek zdaj že ukinjenega računa na Twitterju objavil zapise, v katerih je omenjal morebitno okužbo določenih posameznikov s koronavirusom in jo povezal z odločanjem o tem, kdo (ne) bo deležen zdravljenja z ventilatorjem. Za svoje ravnanje se je kasneje opravičil.

Predsednik sveta bolnišnice Simon Jevšinek pa je povedal, da z ustno podanim odstopom Janeza Lavreta uradno še ni seznanjen. Da pa pričakuje, če gre za odstop, da ga bo Lavre podal tudi pisno. Temu bi potem sledili nadaljnji postopki oz. imenovanje v. d. direktorja slovenjgraške bolnišnice.