Kot so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije, bi čisti dobiček skupine lani brez enkratnih dogodkov dosegel 27,4 milijona evrov, kar bi bilo 13 odstotkov več kot v 2018. Toda ob upoštevanju enkratnega dogodka - izgubljenega spora z Grki glede Antenne TV SL, na podlagi katerega je moral Telekom za 34-odstotni delež v tej družbi plačati kupnino v višini 17,595 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi in plačilom stroškov postopka - je bil čisti dobiček občutno nižji.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) se je sicer lani povečal za 11 odstotkov na 205,4 milijona evrov. Prilagojeni EBITDA je znašal 212,7 milijona evrov in je bil za dva odstotka višji glede na leto prej. To je v skladu z mediano spremembe prilagojenega EBITDA večjih evropskih operaterjev, ki je v letih 2019 in 2018 prav tako znašala dva odstotka, poudarjajo v družbi.

Čisti prihodki od prodaje skupine v višini 675,4 milijona evrov so bili lani za šest odstotkov nižji kot v letu 2018. Kot ob tem pojasnjujejo v družbi, lanski prihodki ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, nekoliko nižji so bili prihodki mednarodnega prometa na veleprodajnem trgu, prihodki mobilnih naročnikov ter prihodki IT-blaga in licenc.

Telekom Slovenije letos tudi ne načrtuje izplačala dividend. Skupščina je sklicana za 5. junij, bilančni dobiček za leto 2019 v višini 30,2 milijona evrov pa bo po predlogu zaradi negotovih vplivov in nejasnih posledic pandemije koronavirusa ostal nerazporejen.

Kot sta pojasnila prvi mož Telekoma Slovenije Tomaž Seljak in prva nadzornica Barbara Kürner Čad, se je družba na pandemijo koronavirusa odzvala hitro, premišljeno in skladno s sistemom za upravljanje neprekinjenega poslovanja.

Kljub temu pa zaradi negotovosti trga, napovedane recesije in dejstva, da strokovnjaki ne morejo podati zanesljive napovedi glede trajanja ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa, družba ne more zanesljivo oceniti, kakšen bo vpliv teh izrednih okoliščin na njeno poslovanje v prihodnje. Zato sta se uprava in nadzorni svet odločila, da se dividende letos ne izplačajo.

Lani je Telekom Slovenije svojim lastnikom, med katerimi so z 72,38 odstotka največji državni, sicer izplačal skoraj celoten bilančni dobiček za leto 2018, in sicer dobrih 93 milijonov evrov.