»S strategijo bomo določili prioritete razvoja in najpomembnejše javne projekte na vseh področjih delovanja občine za naslednjih 10 let. Pomembno izhodišče za zasnovo usmeritev bodo predstavljala mnenja občanov, izražena v vprašalniku na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/262464,« je zapisal blejski župan Janez Fajfar. »Morda pa je prav zdaj več časa za poglobljen razmislek. V tem pogledu poskušajte čim bolj realno oceniti stanje občine v normalnih razmerah delovanja ter hkrati razmislite o potrebnih spremembah v prihodnje,« je dodal. Vprašalnik je anonimen in zaradi želje po pridobitvi odgovorov na številne teme obsežen, zato njegovo izpolnjevanje traja kar okoli pol ure. Pobude in odgovore na zastavljena vprašanja bodo na Bledu zbirali do konca aprila.