Zaradi izvedbe pripojitve so osnovni kapital Save Turizma z izdajo novih delnic zvišali za 16,8 milijona evrov na okoli 56,5 milijona evrov. Nove delnice so prejeli nekdanji delničarji Hotelov Bernardin, in sicer za vsako delnico Hotelov Bernardin 1,0473 delnice Save Turizma.

Vse premoženje in obveznosti Hotelov Bernardin so prešle na družbo Sava Turizem, družba Hoteli Bernardin pa je bila z vpisom pogodbe o pripojitvi, ki je bila sklenjena 13. decembra lani, izbrisana iz sodnega registra.

»Projekt integracije družbe Hoteli Bernardin v Poslovno skupino Sava z obliko pripojitve predstavlja uresničevanje strategije Poslovne skupine Sava in družbe Sava za obdobje 2019-2023 in pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma ter s tem sledi strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021,« so konec februarja, potem ko sta skupščini potrdili pripojitev, dejali v Hotelih Bernardin. Glavna lastnica obeh družbe je (bila) družba Sava, ki je imela pred pripojitvijo 99,91-odstotni delež Save Turizma in 86,82-odstotni delež Hotelov Bernardin.

V združeni družbi je zaposlenih več kot 1300 ljudi in naj bi po prvotnih načrtih - pred izbruhom epidemije novega koronavirusa - v letu 2020 ustvarila okoli 100 milijonov evrov prihodkov. V lasti ima po šest hotelov na Obali in na Bledu, kamp ter terme v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju. Je pomemben del predvidene konsolidacije državnega lastništva v turističnih družbah na turističnem holdingu, na katerem naj bi bile še družbe Istrabenz Turizem, Adria Ankaran, Thermana, Unitur, Terme Olimia in Hit Alpinea.

Za prenos deležev pa se najprej čaka soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK)

Lastništvo v teh družbah naj bi na holding prenesli Slovenski državni holding (SDH), Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Kapitalska družba (Kad). Kot je prejšnji teden pisal časnik Delo, naj bi se ti o določenih točkah skupnega upravljanja že dogovorili; med drugim naj bi bil način upravljanja enotiren, državni lastniki pa naj bi najeli tudi skupnega cenilca, ki bo ovrednotil kapitalske deleže za prenos. Za prenos deležev pa se najprej čaka soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK) za prevzem Term Olimia, s katero bo SDH lahko sklenil prevzem Term Olimia, kar naj bi državo skupaj stalo 8,4 milijona evrov.

Je pa z izbruhom novega koronavirusa, ki je že močno prizadel turizem ter celotno gospodarstvo in družbo, oblikovanje holdinga zaenkrat negotovo, je minuli teden pisal časnik Delo. Turistične zmogljivosti so zaradi ukrepov proti širjenju okužbe zaprte, prihodkov ni, vprašanje je, kako je z vrednostjo naložb in ocenami poslovanja. Med drugim bi se lahko po navedbah Dela zataknilo pri uresničitvi dogovora o odkupu Yorkovega 42-odstotnega deleža v Savi in terjatev do te družbe, za kar naj bi po neuradnih informacijah SDH namenil nekaj več kot 40 milijonov evrov, saj se postavlja vprašanje, ali je delež še vreden enako, kot je bil pred epidemijo koronavirusa.