Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se poslabšali pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za tri odstotne točke), pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi (za sedem odstotnih točk) in pričakovanja glede števila brezposelnih (za šest odstotnih točk). Pričakovanja potrošnikov glede varčevanja pa so se izboljšala za štiri odstotne točke.

V primerjavi z marcem lani se je kazalnik zaupanja potrošnikov znižal za 11 odstotnih točk, v primerjavi s povprečjem lanskega leta pa za deset odstotnih točk.

Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila predvsem kazalnika pričakovanj glede števila brezposelnih in glede gospodarskega stanja v državi, ki sta se poslabšala za 22 odstotnih točk.

Na letni ravni je upadlo tudi pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za štiri odstotne točke), medtem ko se je pričakovanje glede varčevanja izboljšalo za dve odstotni točki.

Na poslabšanje razpoloženja potrošnikov je najverjetneje vplivala predvsem epidemija novega koronavirusa, ki jo spremljajo številna opozorila o negativnih posledicah za gospodarstvo. Vlada je sicer v nedeljo predstavila predlog velikega protikriznega zakona, ki predvideva številne ukrepe za pomoč prizadetim družbenim skupinam.