Justina Gračner Botonjić je pred dvema letoma doma učila danes dvanajstletnega sina. »Imeli smo možnost in jo izkoristili. Kar se tiče osnovnošolskih gradiv, je res ogromno na spletu. Seveda pa smo bili za vsak predmet v dogovorih z učitelji, saj na koncu šolskega leta učenec opravlja izpite in mora osvojiti vso snov,« pove Justina Gračner Botonjić, učiteljica televizijske produkcije na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana. Staršem polaga na srce, da je najpomembnejša organizacija dela, sploh če je v družini več otrok. Pomembno je vedeti, kdaj se bodo otroci vsako jutro začeli učiti, s katerim predmetom, kje otrok potrebuje pomoč in kateri od staršev mu pri tem lahko pomaga. »Včasih je treba kak nasvet poiskat tudi zunaj kroga družine. Učenje nam lahko otežuje tudi dejstvo, da smo pri delu od doma starši in otroci v dveh vlogah.«

Tudi že ocenjevanje na daljavo

Sogovornica pa je trenutno tudi v vlogi učiteljice na daljavo. Poučuje dijake tretjih in četrtih letnikov, ki so dovolj stari za samostojnost pri svojem delu. »Dijaki imajo vsa potrebna navodila in napotke za delo, na elektronski naslov so jih dobili že prvi ponedeljek ob začetku šolanja na daljavo. Komuniciramo prek e-asistenta oziroma po elektronski pošti. Na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani smo že sprejeli spremembe pravil ocenjevanja, ki nam omogočajo ocenjevanje na daljavo, zato se je, odkar se od drugega tedna dalje ocenjujemo, komunikacija precej okrepila, saj imajo dijaki svoja opažanja, razmišljanja in jih je treba usmeriti,« pove učiteljica. Dijaki praktične izdelke, kot so televizijski prispevek, oglas, predstavitveni video, učiteljem pošljejo prek spletne strani wetransfer (do 2GB). »Z zaključnimi letniki se ustno ocenjujemo po skypu. Dogovorimo se za določeno uro, se pokličemo in ocenjujem po dva dijaka hkrati. Doslej nismo imeli nobenih težav,« je razložila učiteljica.

Je pa res, kot je dejala sogovornica, da je v njenem primeru več praktičnega pouka in manj teorije. »Zato je več usklajevanj na dnevni ravni, treba jim je svetovati, jih usmeriti, oceniti,« pove in omeni, da na nekatera sporočila odgovarja tudi po deseti uri zvečer. »Verjemite, da je nekatere stvari lažje osebno pojasnjevati kot v elektronski pošti, kjer je treba napisati cel roman in čas leti,« pove in doda, da je treba vmes opraviti še šolsko delo s sinom, pripraviti topli obrok, sprehoditi psa. »Če seštejem samo ure, namenjene dijakom, jih je več kot v šoli. Predvsem gre za temeljito pripravo na delo.«