Novosti in ukrepi

• Hojs: Še pred dvema dnevoma smo verjeli, da dodatno omejevanje gibanja ne bo potrebno

• V trgovino, na črpalko, pošto, odslej zgolj z masko in rokavicami

• Nadzor lahko izvajajo pripadniki civilne zaščite

• Koritnik: Uvajamo možnost začasne premestitve delavcev v javnem sektorju

• Prag za oddajo javnih naročil se dvigne z 20.000€ na 40.000€ za naročanje blaga in storitev ter s 40.000€ na 80.000€ za naročanje gradenj

• Kustec: Študenti, ki zaradi izjemnih okoliščin v letu 2020, ne bodo mogli opraviti svojih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu

• Vsem rednim študentom in študentkam se bo do 30. aprila izplačal krizni dodatek v višini 150 evrov

• Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejele tudi druge ranljive skupine oseb, in sicer vsi upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

• Cigler Kralj: Za zaposlene, ki ostajajo na delu v zasebnem sektorju smo predvideli ukrep oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalci jim morajo izplačati krizni dodatek v višini 200 evrov

Vlada je na dopisni seji sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok bo začel veljati s ponedeljkom in bo veljal do preklica.

Po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa je bila vlada po sončni, »turistični soboti, v zaostrovanje omejitev gibanja prisiljena. S skrbjo gledamo v naslednjih šest do deset dni, ko bo verjetno včerajšnja razposajenost mnogih znova prinesla k povečanju virusnih obolenj širom po Sloveniji.«

Z odlokom vlada zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Izjeme

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov ter dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte, kot so trgovine z živili, bencinske črpalke, banke in pošte, do komunalnih storitev, do avtomobilskih servisov in podobno.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Podrobnejšo opredelitev izjem za območje posamične občine lahko glede na lokalne posebnosti opredeli župan.

V času epidemije le na enem naslovu

Vlada je določila tudi, da je v času razglašene epidemije posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. »Ni več izletov na morje, ni več izletov v gore, ni več pohajkovanj ob Blejskem ali Bohinjskem jezeru, razen če ste tam stalno ali začasno prijavljeni,« je poudaril Hojs.

Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem obvesti najbližjo policijsko postajo.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem še naprej dovoljuje skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, ter skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite.

Obvezna uporaba mask in rokavic v zaprtih prostorih

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške so določene z zakonom o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Dodatek za nevarnost v javnem sektorju

Predlog obsežnega protikoronskega zakona predvideva možnost začasne premestitve javnega uslužbenca v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu brez soglasja delavca, je pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

V času trajanja epidemije, ko ni mogoče na drugačen način opraviti nujnih nalog, lahko nadrejeni javnemu uslužbencu brez njegovega soglasja odredi delo preko polnega delovnega časa. To lahko traja največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec, s soglasjem javnega uslužbenca pa tudi dlje.

Predlog uvaja tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za vse zaposlene v javnem sektorju, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju oziroma prekomerno obremenjeni. Dodatek lahko znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, o čemer odloči predstojnik.

Kustec: Matura ostaja

Zaradi izrednih razmer odslej šolanje na daljavo nadomešča redno šolsko delo, je na večerni novinarski konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Če študentom zaradi posledic krize ne bo uspelo izpolniti študijskih obveznosti, se jim bo status prenesel na naslednje študijsko leto. Matura za zdaj ostaja.