Novosti in ukrepi

• Paket pomoči gospodarstvu je vreden tri milijarde evrov.

• Če ga DZ potrdi, bo veljal od 1. aprila do do 31. maja.

• Janša: Občinam, ki so se v teh dneh izkazale za bolje delujoči del sistema, bodo stroški povrnjeni iz proračuna.

• Uvaja se krizni dodatek za upokojence, študente, velike družine in v prejšnjih kategorijah neupoštevane socialno ogrožene.

• Janša: v proceduri odlok, s katerim bomo še zaostrili omejitev gibanja.

• Tonin: Paket pomaga tudi danes najbolj izpostavljenim. Na primer slovenskim trgovkam, ki skrbijo za to, da se lahko normalno oskrbujemo. Omogočamo jim 200 evrov kriznega dodatka.

Finančni učinek zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki je ocenjen na tri milijarde evrov, je določen za obdobje nekaj več kot dveh mesecev in pokriva celotne javne finance, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Vsakršno dodatno trajanje epidemije bi stroške še povečalo, je dodal.

Prvi del ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, izplačan pa bo do 30. aprila.

Velike družine s tremi otroki bodo poleg dodatka, ki ga že prejemajo, po predlogu prejele še dodatnih 100 evrov, družine s štirimi ali več otroki pa 200 evrov.

Upokojencem z do 700 evrov pokojnine bo država izplačala solidarnostni dodatek v treh različnih višinah. Za pokojnine do višine 500 evrov je določen v višini 300 evrov, za pokojnine v višini od 501 do 600 evrov v višini 230 evrov in za pokojnine v višini od 601 do 700 evrov v višini 130 evrov.

Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov bodo upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Predviden je tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Do 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Potrebna sredstva bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Samozaposlenim, enoosebnim gospodarskim družbam in kmetom bo država omogočila izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ti bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Upravičenci bodo upravičenost do tega dohodka dokazali z izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili Finančni upravi RS (Furs). Upravičencu, ki bo vložil izjavo do 18. aprila za mesec marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal 25. aprila. Upravičenec, ki bo vložil izjavo od 19. do 30. aprila za marec in/ali april, bo nakazilo prejel do 10. maja. Tisti, ki bo vložil izjavo od 1. do 31. maja za katerega koli od treh mesecev ali vse mesece skupaj, pa bo nakazilo lahko pričakoval 10. junija.

Če se bo izkazalo, da izjava upravičenca o zmanjšanju dohodkov ni resnična, bo moral prejemnik vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Cilj je tudi ohranjanje delovnih mest

Z namenom ohranja delovnih mest bo v času epidemije novega koronavirusa namesto delodajalcev vse prispevke vseh zaposlenih na čakanju prevzela država, vse pravice zavarovancev pa se ohranijo, je že v torek povedal Janša. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje pa bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva znižanje osnovnih plač funkcionarjem za 30 odstotkov. Enako znižanje velja za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Ne znižuje pa se plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.