Starejši občani sodijo v skupino ljudi, ki jih koronavirus najbolj ogroža, zato strokovnjaki priporočajo, naj se čim več zadržujejo v svojih domovih in se izogibajo stikov z drugimi. Čeprav so takšna priporočila v njihovo dobro, pa mnogi posledično pogrešajo osebne stike, pogovore in imajo druge stiske.

Ljubljanski Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki ima široko mrežo prostovoljcev, ki pa iz previdnosti v času epidemije koronavirusa ne obiskujejo starejših občanov na domu, se je zato odločil, da bodo stike z osamljenimi starejšimi občani vzdrževali po telefonu. Osebe, ki bi si želele pogovora s prostovoljcem, lahko od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro pokličejo na številko zavoda 01/24 20 605 in izrazijo želijo po stiku s prostovoljci, ti pa jih bodo nato poklicali. Tudi večkrat, če to želijo. Zaradi preventivnih ukrepov so morali v zavodu sicer bistveno zmanjšati oskrbo na domu, a približno tretjina socialnih oskrbovalk opremljena z ustrezno zaščito v teh dneh še vedno požrtvovalno oskrbuje osebe, ki živijo same, nimajo svojcev, so starostno obolele ali pa imajo hudo bolezen, zaradi katere ne morejo poskrbeti zase.

Nekateri čakajo, da se svojci spomnijo nanje

Vodja programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja Amir Crnojević je dejal, da je v program vključenih enajst strokovnih delavcev zavoda in okoli 40 prostovoljcev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, sodelovalo pa bo še kakih 30 do 40 prostovoljcev iz drugih občinskih javnih zavodov s področja kulture.

»Ljudje pokličejo iz različnih razlogov. Nekateri potrebujejo samo kakšno informacijo, recimo o hrani, drugi potrebujejo nekoga, da jih pomiri s toplo besedo. Zanima jih, kako se bodo stvari odvijale naprej,« je povedal Crnojević. Spominja se pogovora z gospo, ki ga je vprašala, ali se mu zdi, da je vse res, kar pravijo mediji, in ali meni, da je okužb mogoče še več, kot poročajo. So pa tudi bolj žalostni primeri. »Prejel sem klic gospe, stare 95 let, iz centra Ljubljane, ki je zelo osamljena in si zelo želi pogovorov. Med pogovorom mi je dejala, čakam, da se otroka spomnita, da imata nekje 95-letno mamo.« Trenutno jim prostovoljcev ne manjka, Crnojević pa pričakuje, da se bo število osamljenih starejših občanov z vsakim tednom, ko bodo še trajali preventivni ukrepi, povečevalo.

Kličejo tudi svojci

Crnojević je dodal, da jih ne pokličejo zgolj osamljeni starejši. V stiskah so se znašli tudi njihovi svojci. »Zadnjič sem govoril z gospodom, ki trenutno še skrbi za svoja starša, a so se mu začeli pojavljati znaki obolenja. Zanimalo ga je, kako naj staršem zagotovi prehrano, če se bo izkazalo, da je bolan, in ne bo smel priti stik z njimi,« je povedal Crnojević. »Klicala je tudi gospa, ki ima mamo z demenco in je v teh dneh zelo nemirna, ker ne razume najbolje, kaj se dogaja. Klicateljica ni vedela, kako ji pomagati, zato smo jo usmerili na društvo Spominčica, ki ima prav tako svetovalni telefon in znajo ponuditi dobre nasvete svojcem,« je povedal Crnojević. Društvo Spominčica - Alzheimer Slovenija je na svoji spletni strani objavilo nasvete, aktivnosti in različne predloge, ki bodo v pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem.

Pomoč psihologov

Epidemija koronavirusa in z njo povezani ukrepi stisk ne povzročajo samo pri starejši populaciji. Ravno zato je Zdravstveni dom Ljubljana vzpostavil telefonsko linijo 051 684 253, na kateri se lahko vsak delavnik med 7. in 20. uro po pomoč obrnejo vsi, ki potrebujejo psihosocialno podporo. Na klice odgovarjajo psihologinje in klinične psihologinje, ki so zaposlene v zdravstvenem domu.

Vodja Centra za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Vič - Rudnik dr. Andreja Mikuž je dejala, da so imeli prvi teden po nekaj klicev na dan. »Predvidevamo, da se bo število klicev povečevalo, ali pa ne, v odvisnosti od razpleta širjenja bolezni in v medijih objavljenih zdravstvenih izidov pri obolelih ter trajanja in morebitnega zaostrovanja omejevalnih ukrepov,« je napovedala Mikuževa.

Poudarila je še, da je trenutna situacija lahko obremenjujoča tako za osebe, ki živijo same, kot tudi za družine, v katerih zaradi omejenosti na majhen prostor in povečanih zahtev lahko pride do več napetosti.