Ker so prebivalci zaradi epidemije in izolacije večinoma doma, ustvarijo tudi več odpadkov. Kranjčani se pogosto obračajo na kranjsko komunalo z vprašanji, ali bo ta v tem času kaj pogosteje odvažala odpadke izpred hiš in večstanovanjskih stavb. Kot so sporočili z MO Kranj, so trenutno vse razpoložljive ekipe Komunale Kranj na terenu in pobirajo odpadke v skladu z rednimi urniki odvozov. »Sicer dnevno spremljajo stanje na terenu ter po potrebi in glede na razpoložljive delavce tudi nameščajo dodatne zabojnike tam, kjer je to mogoče,« so zapisali na občini.

Prihodnji teden pogostejši odvozi

Sicer pa v uradu kranjskega župana Matjaža Rakovca opozarjajo, da bodo prihodnji teden, natančneje 1. aprila, začeli veljati poletni urniki za odvoz odpadkov, ki zagotavljajo pogostejše intervale pobiranja odpadkov. Zabojnike za biološke odpadke bodo praznili vsak teden, spremenili pa se bodo tudi nekateri dnevi odvozov. Za premostitev trenutnih težav s kopičenjem odpadkov zaradi izolacije pa na Komunali Kranj občane pozivajo k doslednemu ločevanju odpadkov ter zmanjševanju prostornine embalaži. »Če se v gospodinjstvih nabere večja količina odpadkov, prosimo, da jih ne odlagate ob zabojnike, na ekološke otoke ali pred zbirne centre, pač pa višek odpadkov shranite v vreče in jih oddate v zabojnike šele, ko bodo spraznjeni. Do takrat, če je le mogoče, vreče z odpadki hranite na svojih domovih, na primer na balkonu, v kleti, garaži,« svetujejo.

Kranjčanom na občini in komunali v teh dneh priporočajo še razmislek o tem, kako lahko sami poskrbijo za čim manj odpadkov. Občanom svetujejo, naj v trgovinah kupijo le dobrine, ki jih potrebujejo, ob čemer naj izbirajo živila z daljšim rokom trajanja, zelenjavo in sadje pa v manjših količinah, saj lahko zgnije in polni zabojnike z biološkimi odpadki. Za zmanjševanje količine odpadne embalaže potrošnikom svetujejo nakup izdelkov v povratni embalaži.

Pozorni na odpadke okuženih

»Odpadke okuženih oseb ali tistih, ki kažejo znake okužbe, je treba odložiti v plastično vrečko in jo tesno zavezati ali zalepiti, potem namestiti v dodatno vrečo, to pa ločeno hraniti vsaj tri dni,« opozarjajo v MO Kranj. Sem sodijo na primer osebni predmeti, material za enkratno uporabo, kot so robčki, rokavice in maske, odpadki od čiščenja prostorov, kot so krpe za enkratno uporabo in podobno. »Vse te odpadke nato odložimo v zabojnik za mešano zbiranje odpadkov. Papirnatih robčkov ne odlagajmo več v biološke odpadke, če menimo, da imamo le običajen prehlad,« še opozarjajo na občini.