»155. člen (prepoved povratne veljave pravnih aktov). Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.«

Gospodje štirje predsedniki bi širši javnosti naredili veliko uslugo, če bi ji pojasnili, zakaj ne razglasijo izrednih razmer. Čemu pa izredne razmere služijo, če ne prav temu, da lahko nujno potrebni ukrepi zakonito stopijo v veljavo takoj po sprejetju, mimo siceršnjih varovalk?

Sploh pa so razglašene izredne razmere z ustavo zahtevan pogoj za omejevanje z njo zagotovljenih temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kar je vlada s svojim omejevanjem gibanja, zbiranja in združevanja že grobo prekršila.

V tej nori kokoši šentflorjanski res ni nikogar, ki bi to razumel?

Peter Lenarčič, Ljubljana