Po pogodbi mora konzorcij v roku 15 dni po podpisu dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo del ter kopiji polic za gradbeno in projektantsko zavarovanje, so pojasnili na 2TDK. Izbrani konzorcij bo nato uveden v delo. Izdelati mora projektno dokumentacijo, za kar je predviden rok štiri mesece od uvedbe v delo.

Dela na terenu bodo predvidoma trajala 15 mesecev. Ker gradnja objektov v dolini Glinščice sodi med pripravljalna dela v okviru projekta drugi tir Divača-Koper, bo sofinancirana z evropskimi nepovratnimi sredstvi v višini do 85 odstotkov upravičenih stroškov, ki jih je Slovenija dobila v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, so še spomnili v projektnem podjetju.

Zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa je sicer današnji podpis pogodbe potekal ločeno, so še zapisali v sporočilu za javnost. Pogodbo o izgradnji premostitvenih objektov sta najprej podpisala generalni direktor 2TDK Dušan Zorko in direktor projektnega podjetja Marko Brezigar nato še direktor družbe Markomark Nival Marko Peter in direktor družbe Ekorel Zoran Pogačar.

Izbiro izvajalca del v Glinščici je zaznamoval zaplet z referenco izbranega ponudnika. Konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival invest in Ekorel, ki je bil s ponudbo 8,5 milijona evrov brez DDV izbran, namreč ni predložil ustrezne reference (navedeni podporni zid ni bil predpisanih dimenzij). Konzorcij je nato po pozivu 2TDK zamenjal podizvajalca, zamenjava pa je bila po mnenju 2TDK ustrezna in konzorcij je bil izbran za izvajalca del.