Pri Slovenskem združenju medijev se v imenu vseh naših članov pridružujemo pozivom za dodatne, ciljane interventne ukrepe pri reševanju gospodarstva, podjetij in samostojnih podjetnikov, ki bi zajeli tudi medije, saj so ti v tem kriznem obdobju med najbolj prizadetimi vejami gospodarstva.

Pri Slovenskem združenju medijev pozivamo k dodatnim ukrepom, ki bodo omogočili preživetje tistim, ki v teh časih normalno ali celo v povečani meri delujemo naprej, ostali pa smo skoraj brez vseh oglaševalskih prihodkov, čeprav je naša vloga družbeno izjemno pomembna.

Mediji smo gospodarska veja, ki je dosedanji interventni ukrepi skoraj ne zajemajo, čeprav smo v teh časih podobno kot mnoge druge pomembne institucije dolžni delovati naprej. Mediji smo nosilci obveščanja in izobraževanja prebivalstva o nastali situaciji, zato si družba ne more privoščiti »medijskega mrka«, do katerega lahko pride z gospodarskim zlomom skoraj celotne medijske krajine, kateremu se skoraj neizogibno približujemo. Mediji ne moremo »na čakanje«, novinarji, uredniki, lektorji, oblikovalci, fotografi, snemalci, montažerji moramo delati naprej, opraviti moramo svojo dolžnost.

V zadnjih tednih smo priče množičnemu odpovedovanju oglaševanja. Razumljivo je, da to počnejo podjetja, ki so se znašla v težavah, veliko odpovedi pa je tudi s strani podjetij in drugih institucij, ki bi lahko gospodarsko upravičeno nemoteno oglaševali naprej. Večina medijev je čez noč ostala brez večine svojih prihodkov.

Oglaševalce, še posebej podjetja v državni lasti in vladne institucije, želimo spodbuditi, da bo njihova vsakodnevna odločitev za oglaševanje pomembno vplivala ne samo na obstoj medijev, temveč na celotno slovensko gospodarstvo in njegovo oživitev, ko bo najhujša kriza zaradi virusa mimo. Hkrati jih pozivamo, da svoje oglaševalske proračune razdelijo na način, ki ne bo v korist zgolj peščici izbranih medijev.

Mediji se soočamo z velikim izpadom prihodkov, predvsem iz oglaševanja, čeprav v izrednih razmerah doseg spletnih strani in tiskanih medijev ter poslušanost slovenskih radijskih postaj in gledanost televizij rastejo in nakazujejo, da so slovenski mediji izjemno pomemben dejavnik v družbi in hkrati sogovornik, ki mu javnost zaupa. Javnost slovenske medije sprejema kot vir zanesljivih, relevantnih in uporabnih informacij. Uredništva so preobremenjena, brez oglasnih prihodkov pa jim mediji ne bomo mogli zagotoviti niti osnovnega, kaj šele spodobnega plačila za opravljeno delo.

Temeljno načelo demokratične družbe je tudi pravica do obveščenosti, do svobode govora, do objektivnega poročanja, do obveščanja javnosti. Le s podporo boste oglaševalci poskrbeli, da bodo lahko slovenski mediji še naprej izvajali svoje poslanstvo.

Z izzivi pa se ne soočamo zgolj in samo mediji, temveč celotna »medijska veriga«, tudi oglaševalske agencije.

Pozdravljamo tudi poziv Društva novinarjev Slovenije bralcem, gledalcem in poslušalcem: »da medije po zmožnostih podprejo tudi finančno, z nakupom časopisa, digitalnih paketov in naročnin ali donacijami, da bodo še naprej lahko dobivali preverjene informacije, ki temeljijo na zanesljivih virih.«

Oglaševalce pozivamo, da nas podprejo in da svojim poslovnim ciljem sledijo tudi z oglaševanjem v slovenskih medijih. V zameno bodo dobili, še posebej v tem kriznem obdobju, izjemne dosege v javnosti. Tudi s sporočili, ki nagovarjajo k solidarnemu in pravilnemu samozaščitnemu ravnanju, h kateremu poziva Vlada Republike Slovenije.