Sicer nisem proti kapitalu, dokler ne izkorišča ljudi za ustvarjanje dobička, dokler ne uničuje narave, dokler misli, da je vse dovoljeno, če imaš kapital. Če dobro pomislim, se je neoliberalizacija začela z ustvarjanjem trgov in delničarskega sistema. Takrat so začeli kot uspešnost gospodarskih sistemov uporabljati pojem »gospodarska rast«. Drugi uničujoči sistem so seveda trgi. Na trgih je edino merilo razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Najlepše se to vidi na področju naftnih derivatov.

Kot ugotavlja Rastko Močnik, je kapitalizem, še posebno neoliberalni, tog sistem, ker je notranje nestabilen. Notranje je nestabilen, ker na področju kapitala poteka stalni trd in umazan boj, kdo bo koga izrinil. Zato se kapital povezuje s politiko, da bi si pridobil prednosti pred drugimi. Seveda je to sistemska korupcija, a taka KPK, kot jo imamo, je jasen znak, da politiki in kapitalu ustreza.

Ko se je pojem demokracije začel sramežljivo obujati, je bilo razmerje vpliva kapitala in državljanov približno enakovredno. Že več kot 30 let pa ima popoln vpliv kapital. Če pogledamo pri nas, je edina stranka, za katero mislim (upam), da ni agent kapitala, Levica. To se je lepo pokazalo pri poskusu ukinjanja dodatnega zavarovanja. Sedanji volilni sistem neoliberani obliki kapitala nedvomno ustreza, kar se je pokazalo pri smešnem poskusu spremembe prav tega volilnega sistema. Seveda se ni zgodilo nič.

Torej, če želimo kakršne koli spremembe, si jih moramo izboriti državljani sami. Doseči moramo, da bo vpliv kapitala in državljanov enakovreden. Volitve bi morale biti v prvi vrsti državljanska dolžnost vseh volilno sposobnih državljanov, sicer so volitve neverodostojne. V državah, kjer to imajo, se je ta rešitev zelo dobro obnesla. Potrebne so široke javne razprave, kakšno državo hočemo imeti na področjih pravne države, zdravstva, sociale, gospodarstva, kmetijstva, šolstva, zunanje in notranje politike, kulture in še česa, rezultate pa potrditi na referendumu kot obvezno usmeritev vsake naslednje vlade. Tako imajo urejeno v Skandinaviji, zato je praktično vseeno, kakšna je sestava nove vlade.

Sicer nam bosta Janša in Gantar uničila javno zdravstvo, ki se je edino izkazalo v tej zgodbi s koronavirusom.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki