»Trajnostno povezovanje področij varnosti, zdravja in odgovornega pitja. To niso le besede, temveč so dejansko naša vsakodnevna dobra praksa,« nam je povedala Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, in dodala, da kulturo varnosti postavljajo na višjo raven tako v Pivovarni Laško Union kot v vsej slovenski družbi. Varnost je na prvem mestu vedno in povsod. V podjetju je zaposlenih 585 ljudi in prav vsi so ambasadorji varnosti in odgovornega pitja.

Pivovarna, ki ozavešča o odgovornem pitju

»Zavedamo se naše družbene odgovornosti in kot odgovoren pivovar delež marketinškega proračuna namenjamo ozaveščanju o odgovornem pitju. Slovenska družba je družba, ki tolerira neodgovorno pitje alkohola, kar neradi priznamo. Nacionalni inštitut za javno zdravje je posledice čezmernega pitja ovrednotil z vidika stroškov – od zdravstvenih do drugih, kot so na primer težave in konflikti na delovnem mestu, manjša produktivnost, izguba dela. Ta številka na leto preseže 225 milijonov evrov,« je pojasnil Gregor Rajšp, direktor za kadrovske zadeve v Pivovarni Laško Union, kjer razvijajo tudi inovativne izdelke iz programa pijač Izbira 0,0 %, ki ga sestavljajo pivo in radlerji z znižano vsebnostjo ali popolnoma brez alkohola.

V pivovarni intenzivno spreminjajo tudi notranjo kulturo. Od leta 2007 področje varnosti, zdravja in odgovornega pitja obvladuje menedžer za varnost in zdravje pri delu s svojo strokovno ekipo. »Zaposleni se veliko pogovarjamo o pomenu varnosti in odgovornosti. Vsak je dnevno informiran o tveganjih. Pravila so zdaj že jasna in utečena. Zavedamo se, da mora vsak spremeniti svoje obnašanje, da dosežemo cilj, torej nič nesreč. Sistem je lahko učinkovit le, če smo vsi pozorni, aktivni in odgovorni, najprej do sebe in potem do drugih. Tako kot predpisuje zakon o varnosti in zdravju pri delu, imamo strogo določeno raven alkohola in drugih opojnih substanc v krvi – brezpogojno 0,0. Na prvem zdravniškem pregledu pred zaposlitvijo smo uvedli testiranje na psihoaktivne snovi, kar se je izkazalo kot zelo dobra praksa,« je opisal nekatere ukrepe Gregor Rajšp. Število resnih nesreč so z osem, ki so se zgodile v letu 2018, lani zmanjšali na samo tri.

Sledenje štirim načelom

Tako kot mnoga druga podjetja se tudi v pivovarni prilagajo razmeram, ki so nastale zaradi izbruha epidemije, razsežnosti posledic pa za zdaj ne pozna še nihče. V podjetju sledijo štirim načelom: varnost in zdravje vseh sta na prvem mestu, varovanje zaposlitev v največji možni meri, skrb za kontinuiteto poslovanja in solidarnost med ljudmi. »Uvedli smo vrsto preventivnih ukrepov, dosledno upoštevamo smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje in izvajamo najvišje higienske standarde. Vse poslovne poti so ustavljene povsod tam, kjer je le mogoče, uvedeno je tudi delo od doma. Svoje sodelavce dnevno seznanjamo o stanju in razvoju dogodkov, obenem pa močno povečujemo zavedanje, da jim je vedno na voljo oseba, ki jim lahko ponudi odgovore na njihova vprašanja. Odprta in transparentna komunikacija je v času krize namreč ključnega pomena,« je razmere opisala Tanja Subotić Levanič.

Oba naša sogovornika sta ponosna, da v Pivovarni Laško Union sledijo ciljem trajnostnega razvoja in dokazujejo, da lahko poslovna in trajnostna strategija delujeta z roko v roki. Predvsem pa, da imajo sodelavce z dragocenim znanjem in izkušnjami, ki so odprti za inovativne ideje.