Zahvaljujoč Dnevnikovemu projektu Zlata nit je Slovenija prva država na svetu, ki sistematično meri kakovost odnosov na delovnem mestu. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo že več kot 93.000 ljudi, smo dokazali, da ima skrb za dobre odnose pozitivne učinke na gospodarski razvoj. Kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo je namreč ogledalo podjetju: kje dela dobro in kje so njegove rezerve za rast. Merjenje kakovosti tega odnosa se je izkazalo za zelo učinkovito orodje za doseganje poslovne odličnosti.

Dobre zgodbe, ki jih pišejo podjetja

Poglavitni cilj Zlate niti je poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente in tako prispevati k uspehu organizacije. V dobrem desetletju je projekt prerasel okvir izbora najboljših slovenskih zaposlovalcev. Postal je ekosistem, ki v sodelovanju s partnerji spodbuja dinamični razvoj gospodarstva. Poleg najboljših zaposlovalcev leta pod okrilje Zlate niti namreč sodita tudi natečaja SPP- z leti še vedno zavzeti in Zlata praksa. Projekt podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Natečaj SPP-z leti še vedno zavzeti podpira projekt ASI, ki ga vodi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Vsi vpleteni se zavedajo, da danes bolj kot kadar koli prej potrebujemo dobre, navdihujoče zgodbe. Izbor najboljšega zaposlovalca namreč jasno kaže na tesno povezanost uspešnosti kadrovskega menedžmenta in uspešnosti podjetja. Skrb za dobro vseh je tista, ki omogoča rast, razvoju daje zalet in uspehu krila. Aktualno dogajanje kaže, da soliranja ni. Vsi smo povezani. In bolj kot so vezi kakovostne, bolj zlate bodo črke naše skupne prihodnosti.