Oskrba z nujnimi življenjskimi potrebščinami v Sloveniji od razglasitve epidemije po podatkih TZS poteka nemoteno, kar je po njihovih navedbah zasluga dobre organiziranosti trgovskih podjetij vseh velikosti ter vestnosti prodajalcev in vseh členov v nabavni verigi. "Oskrba torej poteka nemoteno, kar je razvidno iz polnih polic na maloprodajnih mestih, prav tako so polna centralna skladišča. Logistika za blago, ki prihaja iz drugih držav, poteka zadovoljivo," so zapisali.

"Na osnovi razgovorov z vodstvi trgovskih podjetij ocenjujem, da trgovci pripravljajo tudi izplačilo kriznega dodatka za zaposlene, katerega višina bo odvisna od odločitve vlade, ali bo krizni dodatek oproščen plačila dajatev," je dejala predsednica TZS Mariča Lah. Predlog o oprostitvi plačila dajatev na krizni dodatek so že naslovili tudi na ministrstvo za gospodarstvo in za finance.

Kot so v sredo sporočili iz sindikata delavcev trgovine, so podpisnikom kolektivne pogodbe dejavnosti poslali pobudo za določitev dodatka za delo v nevarnih pogojih v višini vsaj 500 evrov za polni delovni čas, saj so vsakodnevno izpostavljeni možnosti okužbe s koronavirusom. Delavce so pozvali, naj razmislijo, ali so še pripravljeni delati v okolju, ki jim ga nudijo delodajalci.

Trgovci so se trenutnim razmeram po navedbah zbornice sicer hitro prilagodili in sprejeli dodatne preventivne ukrepe, kot so dodatno razkuževanje površin, vozičkov in košar, uporaba razkužil za roke ter informiranje s plakati, ki opozarjajo na pomen preventivnih ravnanj potrošnikov.

Opozorili pa so, da se trgovci še vedno soočajo s težavami pri zagotavljanju zadostnih količin zaščitnih sredstev, kot so maske in razkužila. Upravo za zaščito in reševanje so že zaprosili, naj trgovino uvrsti med prednostne prejemnike zaščitnih sredstev. Zaprosili so jih tudi za pomoč pri nadzoru vstopanj v poslovalnice, saj je del zaposlenih odsotnih zaradi varstva otrok. Že pred časom so pristojne prosili tudi, da bi morebitne obolele prodajalce testirali prednostno.