Ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa je tudi slovenska katoliška cerkev vzela zelo resno. Zato je kongregacija za bogoslužje vsem škofom posredovala navodila in predloge za obhajanje bogoslužja v času epidemije, škofje pa so na seji stalnega sveta Slovenske škofovske konference v torek – seveda po videokonferenci – sprejeli obsežna navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije. Ker so jih razdelili po dnevih, nekatere najbolj zanimive na tak način objavljamo v nadaljevanju.

Cvetna nedelja, 5. aprila

• Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudi.

• Župnik bo opravil blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov.

• Duhovniki bodo po spletu, e-pošti in družbenih omrežjih župljane povabili k darovanju za mašo in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun župnije.

Veliki četrtek, 9. aprila

• Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.

• Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoli, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18. uri v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. »Umivanje nog, že dano na izbiro, se opusti,« so zapisali. Ob koncu svete maše »se opusti procesija z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj.«

Veliki petek, 10. aprila

• Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18. uri brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka.

• Župnik (duhovnik) bo opravil bogoslužje velikega petka ob 18. uri sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji).

• Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

• »Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. septembra 2020).«

Velika sobota, 11. aprila

• Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta.

• Škofje ordinariji »določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oziroma radiu«.

• Vse vernike vabijo, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice.

• Župniki (duhovniki) bodo ob 15. uri opravili blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

• Verniki »lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila«.

• Škofje bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah ob 20. uri, brez udeležbe ljudi.

• Duhovniki bodo velikonočno vigilijo opravili ob 20. uri sami v zaprtih župnijskih cerkvah.

• Vstajenjske procesije letos odpadejo.

Velika noč, 12. aprila

• Škofje bodo ob 10. uri v zaprtih stolnicah darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

• Župniki (duhovniki) bodo darovali velikonočno mašo sami v zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja.

• Župniki bodo »po spletu, e-pošti in družbenih omrežjih povabili župljane k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije«.

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila

• Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

• Duhovniki bodo obhajali sveto mašo sami in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. »Če je mogoče, se izvede spletni prenos svete maše.«

• Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski, da se prepreči nevarnost širjenja epidemije. cr